در حال بارگذاری اطلاعات

-

بانک - ملت

بانک ملت به موجب مصوبه‌ی مورخ ۲۹ آذر ۱۳۵۸ مجمع عمومی بانک‌ها از ادغام بانک‌‌های تهران، داریوش، بین‌المللی ایران، عمران، بیمه‌ی ایران، ایران و عرب، پارس، اعتبارات تعاونی و توزیع، تجارت خارجی و فرهنگیان در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۵۹ تشکیل و با شماره ۳۸۰۷۷ در اداره‌ی ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید و عملیات اجرایی بانک...
بیشتر بدانیم ...


مطالب مرتبط

نشست مشترک مدیران و معاونان دستگاه های اجرایی کشور به میزبانی بانک ملی

جایگاه نخست شرکت به پرداخت ملت در صنعت پرداخت

پرداخت سود سهام شرکت صنعتی گل گهر از طریق شعب بانک سپه

پرداخت بیش از ٣٩٠ میلیارد ریال تسهیلات حمایتی بانک صادرات ایران به مردم گلستان

انعقاد تفاهمنامه بین بانک ملت و گروه صنعتی گلرنگ

معرفی مدیرعامل جدید بانک ملت

آبان 1396,16 سرویس خبری اخبار و رویداد ها

در جلسه روز دوشنبه ١٥ آبان ماه ٩٦ هیات مدیره بانک ملت، با استعفای دکتر هادی اخلاقی فیض آثار مدیرعامل این بانک موافقت و از زحمات و تلاش های وی در طول زمان تصدی این پست قدردانی شد.

اعضای هیات مدیره به استناد ماده ٨٢ اساسنامه بانک و به اتفاق آرا محمد بیگدلی را به عنوان مدیرعامل جدید بانک ملت انتخاب کردند.

بیگدلی تا پیش از این، ریاست هیات مدیره بانک ملت را بر عهده داشته است.
منبع: بانک ملت

بانکبانک جدیدبانک مدیرعاملبانک معرفیبانک ملتجدیدجدید بانکجدید مدیرعاملجدید معرفیجدید ملتمدیرعاملمدیرعامل بانکمدیرعامل جدیدمدیرعامل معرفیمدیرعامل ملتمعرفیمعرفی بانکمعرفی جدیدمعرفی مدیرعاملمعرفی ملتملتملت بانکملت جدیدملت مدیرعاململت معرفی