قوانین مرجع برند

مرجع برند قصد دارد تا با جمع آوری اطلاعات برندهای معتبر و فعال بازار ایران در تعداد محدود و قابل مقایسه و اطلاع رسانی آنها در گروههای کالایی مصرفی، این امکان را برای مشتریان فراهم آورد تا با مراحلی سریع و آسان، اطلاعات کامل و مورد اطمینانی از برندهای معتبر بازار کسب نمایند تا بتوانند انتخاب خریدی مطمئن و آسان را تجربه نمایند. در این راستا قوانین و سیاست های کاری مرجع برند به صورت زیر می باشند:

  • به منظور کمک به مشتریان در انتخاب های خرید مناسب، مرجع برند تنها به ارائه برندهای معتبر و جاافتاده در بازار می پردازد.
  • مرجع برند در انتخاب برندها برای حضور در مرجع، دارای اختیار تام می باشد و این انتخاب بر اساس اطلاعات جمع آوری شده توسط مدیران مرجع برند به انجام می رسد.
  • مرجع برند یک مرجع ارزیابی و رتبه بندی برندها نمی باشد و جمع آوری و تحلیل اطلاعات برندها، صرفاً به منظور اطمینان از حضور قوی و خوشنامی برندها در بازار به انجام می رسد.
  • مرجع برند تنها تعداد محدودی (15 برند) را در هر گروه کالایی معرفی می نماید تا ضمن حفظ جایگاه برندهای معتبر بازار، امکان مقایسه بهتری را برای مشتریان فراهم آورد.
  • هیچ جایگاه ویژه ای برای نمایش برندها در یک گروه کالایی وجود ندارد و تنها اولویت زمانی ثبت نام برندها پس از تایید آنها، موردنظر خواهد بود.
  • ثبت برندها تنها می تواند توسط مالک برند یا نماینده انحصاری آنها انجام شود. لذا در صورت عدم وجود نماینده انحصاری، یکی از نمایندگان مجاز معتبر می توانند با ذکر نام نمایندگی، به ثبت برند تحت نمایندگی خود بپردازند.