ثبت برند در مرجع برند

مالکان و نمایندگان فروش برندها می توانند جهت ثبت برند خود در سایت با توجه به سیاست های کاری درج شده در بخش قوانین مرجع برند اقدام نمایند. اولین مرحله جهت حضور در مرجع برند، تکمیل و ارسال فرم درخواست ثبت برند می باشد تا اطلاعات برند شما توسط تیم کارشناسی مرجع برند مورد بررسی قرار گیرد. پس از بررسی اطلاعات برند، در صورت تایید برند، نامه ای برای شما ارسال خواهد شد تا بقیه مراحل ثبت برند از جمله پرداخت تعرفه ثبت برند به انجام رسد.

‏با توجه به ظرفیت محدود برای هر گروه کالایی، اولویت حضور و جایگاه نمایش در سایت، با برندهایی خواهد بود که پس از تایید زودتر ثبت نام نمایند.  ‏ضمناً برندهایی که لوگوی آنها به صورت ثبت اولیه در سایت قرار داده شده اند، توسط تیم کارشناسی مورد بررسی و تایید قرار گرفته اند. لذا این برندها همزمان با تکمیل فرم درخواست ثبت برند (صرفاً جهت اطمینان از صحت ثبت اطلاعات آنها) می توانند نسبت به پرداخت تعرفه ثبت برند در مرجع برند اقدام نمایند تا ثبت نام نهایی آنها در سایت انجام شود. لذا در صورت عدم تمایل به ثبت نهایی برند، مرجع برند مختار می باشد تا این برندها را با برندهای متقاضی دیگر جایگزین نماید