در حال بارگذاری اطلاعات

-

بانک - ملت

بانک ملت به موجب مصوبه‌ی مورخ ۲۹ آذر ۱۳۵۸ مجمع عمومی بانک‌ها از ادغام بانک‌‌های تهران، داریوش، بین‌المللی ایران، عمران، بیمه‌ی ایران، ایران و عرب، پارس، اعتبارات تعاونی و توزیع، تجارت خارجی و فرهنگیان در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۵۹ تشکیل و با شماره ۳۸۰۷۷ در اداره‌ی ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید و عملیات اجرایی بانک...
بیشتر بدانیم ...


مطالب مرتبط

توسعه خدمت ” تنخواه کارت رفاه “

معرفی جدیدترین سیستم پرداخت پایانه‌های فروش در الکامپ

برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه شرکت به پرداخت ملت با حضور بیش از 98 درصد سهامداران

مراسم تجلیل از بانک ملت در ششمین جشنواره خیرین و واقفین دانشگاه تهران برگزار شد

اهدای جایزه رتبه نخست هشتمین همایش بانک‌داری الکترونیک و نظام‌های پرداخت به مدیرعامل به‌پرداخت ملت

نامه رییس کمیته امداد به معاون اول رییس جمهوری در قدردانی از بانک ملت

شهریور 1396,26 سرویس خبری اخبار و رویداد ها

رییس کمیته امداد امام خمینی(ره) در نامه ای خطاب به معاون اول رییس جمهوری، از عملکرد بانک ملت قدردانی کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت، سید پرویز فتاح در این نامه با اشاره به تبصره ۲۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ مبنی بر اختصاص ده هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع قرض الحسنه بانک ها به طرح های اشتغالزایی کمیته امداد امام خمینی(ره) اظهار داشت: بانک ملت با پرداخت مبلغ ۲۴۱۵ میلیارد ریال یعنی ۱۱ درصد بیش از سهم تکلیفی، بالاترین سهم پرداخت را نسبت به سایر بانک ها عهده دار شده و زمینه ایجاد ۱۷ هزار و ۵۳۸ طرح اشتغال و به تبع آن توانمندی و خوداتکایی بخشی از خانواده های تحت حمایت این نهاد را فراهم کرده است.
منبع: بانک ملت

ازاز امداداز اولاز بانکاز بهاز جمهوریاز دراز رییساز قدردانیاز کمیتهاز معاوناز ملتاز نامهامدادامداد ازامداد اولامداد بانکامداد بهامداد جمهوریامداد درامداد رییسامداد قدردانیامداد کمیتهامداد معاونامداد ملتامداد نامهاولاول ازاول امداداول بانکاول بهاول جمهوریاول دراول رییساول قدردانیاول کمیتهاول معاوناول ملتاول نامهبانکبانک ازبانک امدادبانک اولبانک بهبانک جمهوریبانک دربانک رییسبانک قدردانیبانک کمیتهبانک معاونبانک ملتبانک نامهبهبه ازبه امدادبه اولبه بانکبه جمهوریبه دربه رییسبه قدردانیبه کمیتهبه معاونبه ملتبه نامهجمهوریجمهوری ازجمهوری امدادجمهوری اولجمهوری بانکجمهوری بهجمهوری درجمهوری رییسجمهوری قدردانیجمهوری کمیتهجمهوری معاونجمهوری ملتجمهوری نامهدردر ازدر امداددر اولدر بانکدر بهدر جمهوریدر رییسدر قدردانیدر کمیتهدر معاوندر ملتدر نامهرییسرییس ازرییس امدادرییس اولرییس بانکرییس بهرییس جمهوریرییس دررییس قدردانیرییس کمیتهرییس معاونرییس ملترییس نامهقدردانیقدردانی ازقدردانی امدادقدردانی اولقدردانی بانکقدردانی بهقدردانی جمهوریقدردانی درقدردانی رییسقدردانی کمیتهقدردانی معاونقدردانی ملتقدردانی نامهکمیتهکمیته ازکمیته امدادکمیته اولکمیته بانککمیته بهکمیته جمهوریکمیته درکمیته رییسکمیته قدردانیکمیته معاونکمیته ملتکمیته نامهمعاونمعاون ازمعاون امدادمعاون اولمعاون بانکمعاون بهمعاون جمهوریمعاون درمعاون رییسمعاون قدردانیمعاون کمیتهمعاون ملتمعاون نامهملتملت ازملت امدادملت اولملت بانکملت بهملت جمهوریملت درملت رییسملت قدردانیملت کمیتهملت معاونملت نامهنامهنامه ازنامه امدادنامه اولنامه بانکنامه بهنامه جمهورینامه درنامه رییسنامه قدردانینامه کمیتهنامه معاوننامه ملت