در حال بارگذاری اطلاعات

-

بانک - ملت

بانک ملت به موجب مصوبه‌ی مورخ ۲۹ آذر ۱۳۵۸ مجمع عمومی بانک‌ها از ادغام بانک‌‌های تهران، داریوش، بین‌المللی ایران، عمران، بیمه‌ی ایران، ایران و عرب، پارس، اعتبارات تعاونی و توزیع، تجارت خارجی و فرهنگیان در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۵۹ تشکیل و با شماره ۳۸۰۷۷ در اداره‌ی ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید و عملیات اجرایی بانک...
بیشتر بدانیم ...


مطالب مرتبط

توسعه خدمت ” تنخواه کارت رفاه “

معرفی جدیدترین سیستم پرداخت پایانه‌های فروش در الکامپ

برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه شرکت به پرداخت ملت با حضور بیش از 98 درصد سهامداران

اهدای جایزه رتبه نخست هشتمین همایش بانک‌داری الکترونیک و نظام‌های پرداخت به مدیرعامل به‌پرداخت ملت

مراسم تجلیل از بانک ملت در ششمین جشنواره خیرین و واقفین دانشگاه تهران برگزار شد

اسفند 1397,09 سرویس خبری اخبار و رویداد ها

تجلیل از بانک ملت در ششمین جشنواره خیرین و واقفین دانشگاه تهران

علی اکبر صابریان مدیرکل روابط عمومی به نمایندگی از دکتر محمد بیگدلی مدیرعامل بانک ملت، تندیس خیر نیک اندیش را از دست رییس دانشگاه تهران دریافت کرد.
دکتر نیلی احمدآبادی، رییس دانشگاه تهران در این همایش با اشاره به این نکته که افتخار دانشگاه تهران این است که از پشتیبانی و کمک خیرین نیک اندیش برخورداراست، افزود: علاوه بر کمک مادی خیرین، دانشگاه تهران از کمک های معنوی و فرهنگی خیرین نیز بهره مند می شود و با ایجاد فضای معنوی و روحانی به وجود آمده در دانشگاه، نسل جدیدی در کنار آموزش تربیت می کند که بسیار ارزشمند است. رییس دانشگاه تهران اظهار امیدواری کرد که دانشگاه تهران بتواند به کمک خیرین و واقفین بتواند این حرکت را ادامه دهد.
دکتر کمره ای، رییس هیات مدیره بنیاد حامیان دانشگاه تهران با اشاره به تعداد ۱۳۲۴ خیر دانشگاه تهران از ابتدای تاسیس دانشگاه افزود: از این تعداد خیر نیک اندیش، تعداد ۴۷ نفر در سال های اخیر به بورسیه دانشجویان پرداخته اند، ۸۲ نفر در بخش ساخت و تجهیز، ۵۶۰ نفر در قالب هدایا به دانشگاه، بیش از ۶۰۰ نفر خیر اندوخته و صندوق نیکوکاری و ۱۲ نفر در قالب حامی هزینه های جاری بنیاد به حمایت از دانشگاه پرداخته اند.
وی افزود: در سال ۱۳۹۷ با حمایت خیرین نیک اندیش، مبلغ ۲۰ میلیارد تومان به دانشگاه تهران در بخش های مختلف کمک شده و نقش بنیاد حامیان دانشگاه تهران در جذب خیرین نیک اندیش بیش از ۱۹ میلیارد تومان بوده است.
دکتر کمره ای افزود: برنامه های اصلی بنیاد علاوه بر بورسیه دانشجویان، ساخت و بهسازی ساختمان ها، تجهیز آزمایشگاه ها و کتابخانه ها، حمایت از ایده های نو، اشتغال دانشجویان، توسعه مشارکت خیرین در حمایت دانشگاه تهران و برگزاری جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان برای به ثمر نشاندن ایده های نوآورانه جوانان است.
وی با اشاره به صندوق و اندوخته نیکوکاری دانشگاه افزود: با حمایت خیرین نیک اندیش اعتبار صندوق که در بورس ثبت شده است به پنج میلیارد ریال در سال جاری رسید.
در این مراسم از ۴۳۰ نفر از خیران نیک اندیش صندوق و اندوخته نیکوکاری دانشگاه، ۶۰ خیر نیک اندیشی که بین ۲ تا ۲۰ میلیون تومان در سال جاری به دانشگاه تهران کمک کره اند، تجلیل شد.
بر اساس این گزارش، بانک ملت به تازگی ۲۰۰ دانشجوی برتر معرفی شده از سوی بنیاد حامیان دانشگاه تهران را تا پایان دوره تحصیلات عالیه، تحت حمایت مالی قرار داده است.

منبع: بانک ملت 

"جشنواره ملتازاز بانکاز برگزاراز تجلیلاز تهراناز جشنوارهاز خیریناز دانشگاهاز دراز شداز ششمیناز مراسماز ملتاز واز واقفینبانکبانک ازبانک برگزاربانک تجلیلبانک تهرانبانک جشنوارهبانک خیرینبانک دانشگاهبانک دربانک شدبانک ششمینبانک مراسمبانک ملتبانک وبانک واقفینبرگزاربرگزار ازبرگزار بانکبرگزار تجلیلبرگزار تهرانبرگزار جشنوارهبرگزار خیرینبرگزار دانشگاهبرگزار دربرگزار شدبرگزار ششمینبرگزار مراسمبرگزار ملتبرگزار وبرگزار واقفینتجلیلتجلیل ازتجلیل بانکتجلیل برگزارتجلیل تهرانتجلیل جشنوارهتجلیل خیرینتجلیل دانشگاهتجلیل درتجلیل شدتجلیل ششمینتجلیل مراسمتجلیل ملتتجلیل وتجلیل واقفینتهرانتهران ازتهران بانکتهران برگزارتهران تجلیلتهران جشنوارهتهران خیرینتهران دانشگاهتهران درتهران شدتهران ششمینتهران مراسمتهران ملتتهران وتهران واقفینجشنوارهجشنواره ازجشنواره بانکجشنواره برگزارجشنواره تجلیلجشنواره تهرانجشنواره خیرینجشنواره دانشگاهجشنواره درجشنواره شدجشنواره ششمینجشنواره مراسمجشنواره وجشنواره واقفینخیرینخیرین ازخیرین بانکخیرین برگزارخیرین تجلیلخیرین تهرانخیرین جشنوارهخیرین دانشگاهخیرین درخیرین شدخیرین ششمینخیرین مراسمخیرین ملتخیرین وخیرین واقفیندانشگاهدانشگاه ازدانشگاه بانکدانشگاه برگزاردانشگاه تجلیلدانشگاه تهراندانشگاه جشنوارهدانشگاه خیریندانشگاه دردانشگاه شددانشگاه ششمیندانشگاه مراسمدانشگاه ملتدانشگاه ودانشگاه واقفیندردر ازدر بانکدر برگزاردر تجلیلدر تهراندر جشنوارهدر خیریندر دانشگاهدر شددر ششمیندر مراسمدر ملتدر ودر واقفینشدشد ازشد بانکشد برگزارشد تجلیلشد تهرانشد جشنوارهشد خیرینشد دانشگاهشد درشد ششمینشد مراسمشد ملتشد وشد واقفینششمینششمین ازششمین بانکششمین برگزارششمین تجلیلششمین تهرانششمین جشنوارهششمین خیرینششمین دانشگاهششمین درششمین شدششمین مراسمششمین ملتششمین وششمین واقفینمراسممراسم ازمراسم بانکمراسم برگزارمراسم تجلیلمراسم تهرانمراسم جشنوارهمراسم خیرینمراسم دانشگاهمراسم درمراسم شدمراسم ششمینمراسم ملتمراسم ومراسم واقفینملتملت "جشنوارهملت ازملت بانکملت برگزارملت تجلیلملت تهرانملت خیرینملت دانشگاهملت درملت شدملت ششمینملت مراسمملت وملت واقفینوو ازو بانکو برگزارو تجلیلو تهرانو جشنوارهو خیرینو دانشگاهو درو شدو ششمینو مراسمو ملتو واقفینواقفینواقفین ازواقفین بانکواقفین برگزارواقفین تجلیلواقفین تهرانواقفین جشنوارهواقفین خیرینواقفین دانشگاهواقفین درواقفین شدواقفین ششمینواقفین مراسمواقفین ملتواقفین و