در حال بارگذاری اطلاعات

-

به - پرداخت - ملت

شرکت به پرداخت ملت (سهامی خاص) با هدف توسعه ابزارهای پرداخت الکترونیکی فعالیت خود را از سال 1384 بعنوان ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی (PSP(Payment Service Provider با اخذ مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آغاز نموده است، همچنین پس از تشکیل شرکت شاپرک در سال 1391 مجوزهای لازم جهت ادام...
بیشتر بدانیم ...


مطالب مرتبط

توسعه خدمت ” تنخواه کارت رفاه “

معرفی جدیدترین سیستم پرداخت پایانه‌های فروش در الکامپ

برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه شرکت به پرداخت ملت با حضور بیش از 98 درصد سهامداران

مراسم تجلیل از بانک ملت در ششمین جشنواره خیرین و واقفین دانشگاه تهران برگزار شد

اهدای جایزه رتبه نخست هشتمین همایش بانک‌داری الکترونیک و نظام‌های پرداخت به مدیرعامل به‌پرداخت ملت

اسفند 1397,09 سرویس خبری

شهریار خلیلی مدیرعامل به‌پرداخت ملت، چهارشنبه شب در حضور رییس‌کل بانک‌مرکزی و فعالان و کارشناسان حوزه بانک‌داری و پرداخت الکترونیک، جایزه رتبه نخست یکی از بخش‌های جشنواره دکتر نوربخش را دریافت کرد

سامانه “دستیار گفتاری پرداخت الکترونیک” که محصول نوآوری و تلاش کارشناسان شرکت به‌پرداخت ملت است از سوی هیات داوران هشتمین همایش بانک‌داری الکترونیک و نظام‌های پرداخت حائز رتبه نخست در بخش شایسته تقدیر شناخته شد.

گفتنی است، منتخبان جشنواره دکتر نوربخش در مراسم اختتامیه هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت با حضور عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی، نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی معرفی شدند.

منبع: به پرداخت ملت 

الکترونیکالکترونیک اهدایالکترونیک بانکداریالکترونیک بهالکترونیک به‌پرداختالکترونیک پرداختالکترونیک جایزهالکترونیک رتبهالکترونیک مدیرعاملالکترونیک ملتالکترونیک نخستالکترونیک نظام‌هایالکترونیک هشتمینالکترونیک همایشالکترونیک واهدایاهدای الکترونیکاهدای بانک‌داریاهدای بهاهدای به‌پرداختاهدای پرداختاهدای جایزهاهدای رتبهاهدای مدیرعاملاهدای ملتاهدای نخستاهدای نظام‌هایاهدای هشتمیناهدای همایشاهدای وبانکداریبانکداری الکترونیکبانک‌داری اهدایبانک‌داری بهبانک‌داری به‌پرداختبانک‌داری پرداختبانک‌داری جایزهبانک‌داری رتبهبانک‌داری مدیرعاملبانک‌داری ملتبانک‌داری نخستبانک‌داری نظام‌هایبانک‌داری هشتمینبانک‌داری همایشبانک‌داری وبهبه الکترونیکبه اهدایبه بانک‌داریبه به‌پرداختبه پرداختبه جایزهبه رتبهبه مدیرعاملبه ملتبه نخستبه نظام‌هایبه هشتمینبه همایشبه وبه‌پرداختبه‌پرداخت الکترونیکبه‌پرداخت اهدایبه‌پرداخت بانک‌داریبه‌پرداخت بهبه‌پرداخت پرداختبه‌پرداخت جایزهبه‌پرداخت رتبهبه‌پرداخت مدیرعاملبه‌پرداخت ملتبه‌پرداخت نخستبه‌پرداخت نظام‌هایبه‌پرداخت هشتمینبه‌پرداخت همایشبه‌پرداخت وپرداختپرداخت الکترونیکپرداخت اهدایپرداخت بانک‌داریپرداخت بهپرداخت به‌پرداختپرداخت جایزهپرداخت رتبهپرداخت مدیرعاملپرداخت ملتپرداخت نخستپرداخت نظام‌هایپرداخت هشتمینپرداخت همایشپرداخت وجایزهجایزه الکترونیکجایزه اهدایجایزه بانک‌داریجایزه بهجایزه به‌پرداختجایزه پرداختجایزه رتبهجایزه مدیرعاملجایزه ملتجایزه نخستجایزه نظام‌هایجایزه هشتمینجایزه همایشجایزه ورتبهرتبه الکترونیکرتبه اهدایرتبه بانک‌داریرتبه بهرتبه به‌پرداخترتبه پرداخترتبه جایزهرتبه مدیرعاملرتبه ملترتبه نخسترتبه نظام‌هایرتبه هشتمینرتبه همایشرتبه ومدیرعاملمدیرعامل الکترونیکمدیرعامل اهدایمدیرعامل بانک‌داریمدیرعامل بهمدیرعامل به‌پرداختمدیرعامل پرداختمدیرعامل جایزهمدیرعامل رتبهمدیرعامل ملتمدیرعامل نخستمدیرعامل نظام‌هایمدیرعامل هشتمینمدیرعامل همایشمدیرعامل وملتملت الکترونیکملت اهدایملت بانک‌داریملت بهملت به‌پرداختملت پرداختملت جایزهملت رتبهملت مدیرعاململت نخستملت نظام‌هایملت هشتمینملت همایشملت ونخستنخست الکترونیکنخست اهداینخست بانک‌دارینخست بهنخست به‌پرداختنخست پرداختنخست جایزهنخست رتبهنخست مدیرعاملنخست ملتنخست نظام‌هاینخست هشتمیننخست همایشنخست ونظام‌هاینظام‌های الکترونیکنظام‌های اهداینظام‌های بانک‌دارینظام‌های بهنظام‌های به‌پرداختنظام‌های پرداختنظام‌های جایزهنظام‌های رتبهنظام‌های مدیرعاملنظام‌های ملتنظام‌های نخستنظام‌های هشتمیننظام‌های همایشنظام‌های وهشتمینهشتمین الکترونیکهشتمین اهدایهشتمین بانک‌داریهشتمین بههشتمین به‌پرداختهشتمین پرداختهشتمین جایزههشتمین رتبههشتمین مدیرعاملهشتمین ملتهشتمین نخستهشتمین نظام‌هایهشتمین همایشهشتمین وهمایشهمایش الکترونیکهمایش اهدایهمایش بانک‌داریهمایش بههمایش به‌پرداختهمایش پرداختهمایش جایزههمایش رتبههمایش مدیرعاملهمایش ملتهمایش نخستهمایش نظام‌هایهمایش هشتمینهمایش ووو الکترونیکو اهدایو بانک‌داریو بهو به‌پرداختو پرداختو جایزهو رتبهو مدیرعاملو ملتو نخستو نظام‌هایو هشتمینو همایش