در حال بارگذاری اطلاعات

مطالب مرتبط

اخذ گواهينامه هاي بين المللي سيستمهاي مديريت يكپارچه (IMS) توسط شرکت پاکسان

برند مای موفق به دریافت تندیس ارزشمند نشان تجاری برتر ایران شد

وب سایت سافتلن موفق به اخذ جایزه بین المللی Special Kudos در مسابقات بین المللی CSS Design Awards گردید.

نشست مسئولین شرکت پاکسان با مدیران، کارگزاران و تحلیل گران بازار بورس

برگزاری جشن بزرگداشت میلاد باسعادت حضرت فاطمه (س) و روز زن با حضور بانوان شرکت پاكسان

اسفند 1397,12 سرویس خبری زیبایی و سلامت

جشن بزرگداشت میلاد باسعادت بانوی آب و آیینه، حضرت فاطمه (س) و روز زن با حضور بانوان شرکت پاكسان در این شرکت برگزار شد

روز سه‌شنبه هفتم اسفندماه سال جاری، هم زمان با ولادت بانوی دو عالم، حضرت فاطمه زهرا(س) و روز گراميداشت مقام مادر و زن، مراسم باشکوهی در شرکت پاكسان با حضور مديرعامل، قائم مقام مدیرعامل شركت پاكسان و بانوان شاغل در مجموعه پاكسان برگزار شد.

در ابتدای این مراسم مهندس ساکی مدیرعامل شرکت پاکسان ضمن تبریک این روز به بانوان این مجموعه گفت: زنان نقش بي بديلي در جامعه دارند و در شرکت پاکسان نیز به لطف خداوند منان بانوان توانمندی حضور دارند که با درایت، امور را مدیریت می‌کنند.

وی با اشاره به جایگاه بانوان در جامعه افزود: زنان بسیار زیادی در جامعه حضور فعال و مقتدرانه دارند و اثربخشی آنها انکار نشدنی است.

بانوان در موفقیت پاکسان سهیم هستند

در ادامه مراسم گرامیداشت سالروز میلاد خجسته حضرت فاطمه(س) و روز زن امیرحمزه توسلی عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل شرکت پاکسان ضمن تبریک این روز به بانوان شاغل در این مجموعه گفت: بی‌شک بانوان در این مجموعه باعث خیر و برکت هستند و سهم به سزایی در موفیقت پاکسان دارند.

وی در خاتمه سخنانش با اشاره به سال مالی که سپری شد افزود: سالی که گذشت به لطف مدیریت مهندس ساکی و زحمات همه پرسنل توأم با موفقیت بود و بار بخشی از کسب این افتخارات روی دوش بانوان قرار داشت.

سپس خانم دکتر ذبیحی روانشناس و استاد دانشگاه ضمن تبریک این روز به بانوان شاغل در شرکت پاکسان در خصوص خودشناسی و شأنیت رفتار بانوان در جامعه نکات مهمی را در قالب سخنرانی بیان نمود.

این مراسم با اهدای گل و هدیه‌ای به رسم یادبود به بانوان خاتمه یافت.

منبع: شرکت پاکسان 

 

(س)(س) با(س) باسعادت(س) بانوان(س) برگزاری(س) بزرگداشت(س) پاكسان(س) جشن(س) حضرت(س) حضور(س) روز(س) زن(س) شرکت(س) فاطمه(س) میلاد(س) وبابا (س)با باسعادتبا بانوانبا برگزاریبا بزرگداشتبا پاكسانبا جشنبا حضرتبا حضوربا روزبا زنبا شرکتبا فاطمهبا میلادبا وباسعادتباسعادت (س)باسعادت باباسعادت بانوانباسعادت برگزاریباسعادت بزرگداشتباسعادت پاكسانباسعادت جشنباسعادت حضرتباسعادت حضورباسعادت روزباسعادت زنباسعادت شرکتباسعادت فاطمهباسعادت میلادباسعادت وبانوانبانوان (س)بانوان بابانوان باسعادتبانوان برگزاریبانوان بزرگداشتبانوان پاكسانبانوان جشنبانوان حضرتبانوان حضوربانوان روزبانوان زنبانوان شرکتبانوان فاطمهبانوان میلادبانوان وبرگزاریبرگزاری (س)برگزاری بابرگزاری باسعادتبرگزاری بانوانبرگزاری بزرگداشتبرگزاری پاكسانبرگزاری جشنبرگزاری حضرتبرگزاری حضوربرگزاری روزبرگزاری زنبرگزاری شرکتبرگزاری فاطمهبرگزاری میلادبرگزاری وبزرگداشتبزرگداشت (س)بزرگداشت بابزرگداشت باسعادتبزرگداشت بانوانبزرگداشت برگزاریبزرگداشت پاكسانبزرگداشت جشنبزرگداشت حضرتبزرگداشت حضوربزرگداشت روزبزرگداشت زنبزرگداشت شرکتبزرگداشت فاطمهبزرگداشت میلادبزرگداشت وپاكسانپاكسان (س)پاكسان باپاكسان باسعادتپاكسان بانوانپاكسان برگزاریپاكسان بزرگداشتپاكسان جشنپاكسان حضرتپاكسان حضورپاكسان روزپاكسان زنپاكسان شرکتپاكسان فاطمهپاكسان میلادپاكسان وجشنجشن (س)جشن باجشن باسعادتجشن بانوانجشن برگزاریجشن بزرگداشتجشن پاكسانجشن حضرتجشن حضورجشن روزجشن زنجشن شرکتجشن فاطمهجشن میلادجشن وحضرتحضرت (س)حضرت باحضرت باسعادتحضرت بانوانحضرت برگزاریحضرت بزرگداشتحضرت پاكسانحضرت جشنحضرت حضورحضرت روزحضرت زنحضرت شرکتحضرت فاطمهحضرت میلادحضرت وحضورحضور (س)حضور باحضور باسعادتحضور بانوانحضور برگزاریحضور بزرگداشتحضور پاكسانحضور جشنحضور حضرتحضور روزحضور زنحضور شرکتحضور فاطمهحضور میلادحضور وروزروز (س)روز باروز باسعادتروز بانوانروز برگزاریروز بزرگداشتروز پاكسانروز جشنروز حضرتروز حضورروز زنروز شرکتروز فاطمهروز میلادروز وزنزن (س)زن بازن باسعادتزن بانوانزن برگزاریزن بزرگداشتزن پاكسانزن جشنزن حضرتزن حضورزن روززن شرکتزن فاطمهزن میلادزن وشرکتشرکت (س)شرکت باشرکت باسعادتشرکت بانوانشرکت برگزاریشرکت بزرگداشتشرکت پاكسانشرکت جشنشرکت حضرتشرکت حضورشرکت روزشرکت زنشرکت فاطمهشرکت میلادشرکت وفاطمهفاطمه (س)فاطمه بافاطمه باسعادتفاطمه بانوانفاطمه برگزاریفاطمه بزرگداشتفاطمه پاكسانفاطمه جشنفاطمه حضرتفاطمه حضورفاطمه روزفاطمه زنفاطمه شرکتفاطمه میلادفاطمه ومیلادمیلاد (س)میلاد بامیلاد باسعادتمیلاد بانوانمیلاد برگزاریمیلاد بزرگداشتمیلاد پاكسانمیلاد جشنمیلاد حضرتمیلاد حضورمیلاد روزمیلاد زنمیلاد شرکتمیلاد فاطمهمیلاد ووو (س)و باو باسعادتو بانوانو برگزاریو بزرگداشتو پاكسانو جشنو حضرتو حضورو روزو زنو شرکتو فاطمهو میلاد