در حال بارگذاری اطلاعات

-

بانک ایران زمین

بانك ايران زمين ( سهامي عام)در تاريخ 1389/12/24 تحت شماره 399279 در اداره ثبت شركت ها و موسسات غير تجاري در تهران به ثبت رسيده است. سهام بانك در تاريخ 1389/12/25در فرابورس ايران پذيرفته شده است و از تاريخ 1390/7/5 درفهرست تابلوي قيمت هاي بورس قرار گرفته است. مؤسسان بانك ايران زمين را گروهي از افر...
بیشتر بدانیم ...


مطالب مرتبط

توسعه خدمت ” تنخواه کارت رفاه “

معرفی جدیدترین سیستم پرداخت پایانه‌های فروش در الکامپ

برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه شرکت به پرداخت ملت با حضور بیش از 98 درصد سهامداران

مراسم تجلیل از بانک ملت در ششمین جشنواره خیرین و واقفین دانشگاه تهران برگزار شد

اهدای جایزه رتبه نخست هشتمین همایش بانک‌داری الکترونیک و نظام‌های پرداخت به مدیرعامل به‌پرداخت ملت

آمادگی شعب بانک ایران زمین، برای خدمت رسانی به هموطنان، در استانهای آسیب دیده از زلزله

آبان 1396,22 سرویس خبری اخبار و رویداد ها

شعب بانک ایران زمین در استانهای آسیب دیده از زلزله ضمن همدردی با هموطنان آسیب دیده، امروز باز و آماده خدمت رسانی است.

با توجه به مسائل و مشکلات ایجاد شده در استانهای آسیب دیده از زلزله و به منظور کاستن از این مشکلات، شعب این بانک در کلیه استانهایی که از زلزله شب گذشته دچار خسارت شده‌اند باز و آماده خدمت رسانی به هموطنان گرامی است.
تمامی خدمات بانک اعم از حضوری و غیر حضوری در این استانها به هموطنان ارائه می شود.

 

منبع: بانک ایران زمین

 

آسیبآسیب آمادگیآسیب ازآسیب استانهایآسیب ایرانآسیب بانکآسیب برایآسیب بهآسیب خدمتآسیب درآسیب دیدهآسیب رسانیآسیب زلزلهآسیب زمین،آسیب شعبآسیب هموطنان،آمادگیآمادگی آسیبآمادگی ازآمادگی استانهایآمادگی ایرانآمادگی بانکآمادگی برایآمادگی بهآمادگی خدمتآمادگی درآمادگی دیدهآمادگی رسانیآمادگی زلزلهآمادگی زمین،آمادگی شعبآمادگی هموطنان،ازاز آسیباز آمادگیاز استانهایاز ایراناز بانکاز برایاز بهاز خدمتاز دراز دیدهاز رسانیاز زلزلهاز زمین،از شعباز هموطنان،استان‌هایاستانهای آسیباستانهای آمادگیاستانهای ازاستانهای ایراناستانهای بانکاستانهای برایاستان‌های بهاستانهای خدمتاستانهای دراستانهای دیدهاستانهای رسانیاستانهای زلزلهاستانهای زمین،استانهای شعباستانهای هموطنان،ایرانایران آسیبایران آمادگیایران ازایران استانهایایران بانکایران برایایران بهایران خدمتایران درایران دیدهایران رسانیایران زلزلهایران زمین،ایران شعبایران هموطنان،بانکبانک آسیببانک آمادگیبانک ازبانک استانهایبانک ایرانبانک برایبانک بهبانک خدمتبانک دربانک دیدهبانک رسانیبانک زلزلهبانک زمین،بانک شعببانک هموطنان،برایبرای آسیببرای آمادگیبرای ازبرای استانهایبرای ایرانبرای بانکبرای بهبرای خدمتبرای دربرای دیدهبرای رسانیبرای زلزلهبرای زمین،برای شعببرای هموطنان،بهبه آسیببه آمادگیبه ازبه استان‌هایبه ایرانبه بانکبه برایبه خدمتبه دربه دیدهبه رسانیبه زلزلهبه زمین،به شعببه هموطنان،خدمتخدمت آسیبخدمت آمادگیخدمت ازخدمت استانهایخدمت ایرانخدمت بانکخدمت برایخدمت بهخدمت درخدمت دیدهخدمت رسانیخدمت زلزلهخدمت زمین،خدمت شعبخدمت هموطنان،دردر آسیبدر آمادگیدر ازدر استانهایدر ایراندر بانکدر برایدر بهدر خدمتدر دیدهدر رسانیدر زلزلهدر زمین،در شعبدر هموطنان،دیدهدیده آسیبدیده آمادگیدیده ازدیده استانهایدیده ایراندیده بانکدیده برایدیده بهدیده خدمتدیده دردیده رسانیدیده زلزلهدیده زمین،دیده شعبدیده هموطنان،رسانیرسانی آسیبرسانی آمادگیرسانی ازرسانی استانهایرسانی ایرانرسانی بانکرسانی برایرسانی بهرسانی خدمترسانی دررسانی دیدهرسانی زلزلهرسانی زمین،رسانی شعبرسانی هموطنان،زلزلهزلزله آسیبزلزله آمادگیزلزله اززلزله استانهایزلزله ایرانزلزله بانکزلزله برایزلزله بهزلزله خدمتزلزله درزلزله دیدهزلزله رسانیزلزله زمین،زلزله شعبزلزله هموطنان،زمین،زمین، آسیبزمین، آمادگیزمین، اززمین، استانهایزمین، ایرانزمین، بانکزمین، برایزمین، بهزمین، خدمتزمین، درزمین، دیدهزمین، رسانیزمین، زلزلهزمین، شعبزمین، هموطنان،شعبشعب آسیبشعب آمادگیشعب ازشعب استانهایشعب ایرانشعب بانکشعب برایشعب بهشعب خدمتشعب درشعب دیدهشعب رسانیشعب زلزلهشعب زمین،شعب هموطنان،هموطنان،هموطنان، آسیبهموطنان، آمادگیهموطنان، ازهموطنان، استانهایهموطنان، ایرانهموطنان، بانکهموطنان، برایهموطنان، بههموطنان، خدمتهموطنان، درهموطنان، دیدههموطنان، رسانیهموطنان، زلزلههموطنان، زمین،هموطنان، شعب