در حال بارگذاری اطلاعات

-

بانک شهر

سال87 موسسه مالی و اعتباری شهر با مجوز بانک مرکزی و با سهام‌داری شهرداری‌های تهران و سایر کلانشهرهای کشور، با سرمایه ای معادل یک هزار و پانصد میلیارد ریال تاسیس و فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرد و بدین ترتیب شهرداری ها، چهره ‌نوینی را به خود گرفتند. تأمین نیاز شهرداری ها به اعتبارات کلان، تأمین...
بیشتر بدانیم ...


مطالب مرتبط

توسعه خدمت ” تنخواه کارت رفاه “

معرفی جدیدترین سیستم پرداخت پایانه‌های فروش در الکامپ

برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه شرکت به پرداخت ملت با حضور بیش از 98 درصد سهامداران

مراسم تجلیل از بانک ملت در ششمین جشنواره خیرین و واقفین دانشگاه تهران برگزار شد

اهدای جایزه رتبه نخست هشتمین همایش بانک‌داری الکترونیک و نظام‌های پرداخت به مدیرعامل به‌پرداخت ملت

باحمایت بانک شهر نوسازی بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ تاکسی فرسوده تبریزانجام گرفت

شهریور 1396,21 سرویس خبری اخبار و رویداد ها

صفر صلاحلو با اشاره به حمایت‌های این بانک از پروژه‌های شهری کلانشهرها گفت: مشارکت در اجرای طرح‌های پل‌های راه آهن، توانیز و گلکار، میدان افلاک نما، تقاطع غیر هم سطح ماران، میدان آذربایجان، پروژه آیسان و قطار شهری در تبریز و طبقه اول پل قدس در اردبیل از جمله اقدامات بانک شهر در این منطقه بوده است.صلاحلو، نوسازی بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ تاکسی فرسوده تبریز در نیمه دوم سال گذشته با پرداخت تسهیلات از سوی بانک شهر را از خدمات این بانک برای نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری دانست و افزود: همچنین در حوزه بانکداری الکترونیک نیز، بانک شهر پیشتاز بوده و به منظور رفع نیازهای مشتریان و کاهش هزینه های ایجاد و تجهیز شعبه از بسترهای الکترونیکی استفاده کرده است.

رئیس سرپرستی منطقه ۲ بانک شهر، ‘خوددریافت’ برای دریافت پول مشتریان و همزمان نقل و انتقال به صورت الکترونیکی، ‘خودبانک’ برای ارایه خدمات الکترونیک و اتصال مشتری به متخصصان برای انجام امور بانکی و صدور ضمانت نامه و ‘وب کیوسک’ برای صدور کارت هدیه به مشتریان را از جمله خدمات الکترونیکی بانک شهر اعلام کرد.

وی افزود: صدور کارت شهروندی، ارایه خدمات ریالی و ارزی در فراسوی مرزهای جغرافیایی، مشارکت در توسعه و عمران شهری، حمایت از توسعه و حمل و نقل شهری، مشارکت در امور اقتصادی و حمایت از بنگاه ها و واحدهای تولیدی، مشارکت در طرح های فرهنگی و پرداخت تسهیلات ازدواج از دیگر خدمات این بانک است که موجب رضایتمندی مشتریان شده است.

 

منبع: بانک شهر

۲۲ ۵۰۰۲ از۲ باحمایت۲ بانک۲ بیش۲ تاکسی۲ تبریزانجام۲ شهر۲ فرسوده۲ گرفت۲ نوسازی۲ هزار۲ و۵۰۰۵۰۰ ۲۵۰۰ از۵۰۰ باحمایت۵۰۰ بانک۵۰۰ بیش۵۰۰ تاکسی۵۰۰ تبریزانجام۵۰۰ شهر۵۰۰ فرسوده۵۰۰ گرفت۵۰۰ نوسازی۵۰۰ هزار۵۰۰ وازاز ۲از ۵۰۰از باحمایتاز بانکاز بیشاز تاکسیاز تبریزانجاماز شهراز فرسودهاز گرفتاز نوسازیاز هزاراز وباحمایتباحمایت ۲باحمایت ۵۰۰باحمایت ازباحمایت بانکباحمایت بیشباحمایت تاکسیباحمایت تبریزانجامباحمایت شهرباحمایت فرسودهباحمایت گرفتباحمایت نوسازیباحمایت هزارباحمایت وبانکبانک ۲بانک ۵۰۰بانک ازبانک باحمایتبانک بیشبانک تاکسی‌بانک تبریزانجامبانک شهربانک فرسودهبانک گرفتبانک نوسازیبانک هزاربانک وبیشبیش ۲بیش ۵۰۰بیش ازبیش باحمایتبیش بانکبیش تاکسیبیش تبریزانجامبیش شهربیش فرسودهبیش گرفتبیش نوسازیبیش هزاربیش وتاکسی‌تاکسی ۲تاکسی ۵۰۰تاکسی ازتاکسی باحمایتتاکسی‌ بانکتاکسی بیشتاکسی تبریزانجامتاکسی‌ شهرتاکسی فرسودهتاکسی گرفتتاکسی نوسازیتاکسی هزارتاکسی‌ وتبریزانجامتبریزانجام ۲تبریزانجام ۵۰۰تبریزانجام ازتبریزانجام باحمایتتبریزانجام بانکتبریزانجام بیشتبریزانجام تاکسیتبریزانجام شهرتبریزانجام فرسودهتبریزانجام گرفتتبریزانجام نوسازیتبریزانجام هزارتبریزانجام وشهرشهر ۲شهر ۵۰۰شهر ازشهر باحمایتشهر بانکشهر بیششهر تاکسی‌شهر تبریزانجامشهر فرسودهشهر گرفتشهر نوسازیشهر هزارشهر وفرسودهفرسوده ۲فرسوده ۵۰۰فرسوده ازفرسوده باحمایتفرسوده بانکفرسوده بیشفرسوده تاکسیفرسوده تبریزانجامفرسوده شهرفرسوده گرفتفرسوده نوسازیفرسوده هزارفرسوده وگرفتگرفت ۲گرفت ۵۰۰گرفت ازگرفت باحمایتگرفت بانکگرفت بیشگرفت تاکسیگرفت تبریزانجامگرفت شهرگرفت فرسودهگرفت نوسازیگرفت هزارگرفت ونوسازینوسازی ۲نوسازی ۵۰۰نوسازی ازنوسازی باحمایتنوسازی بانکنوسازی بیشنوسازی تاکسینوسازی تبریزانجامنوسازی شهرنوسازی فرسودهنوسازی گرفتنوسازی هزارنوسازی وهزارهزار ۲هزار ۵۰۰هزار ازهزار باحمایتهزار بانکهزار بیشهزار تاکسیهزار تبریزانجامهزار شهرهزار فرسودههزار گرفتهزار نوسازیهزار ووو ۲و ۵۰۰و ازو باحمایتو بانکو بیشو تاکسی‌و تبریزانجامو شهرو فرسودهو گرفتو نوسازیو هزار