-

گلبافت

شرکت گروه صنعتی گلبافت در سال 1348 تاسیس  و در طی بیش از 4 دهه ونیم فعالیت درجهت تولید و عرضه محصولات متنوع و با کیفیت گام برداشته است. با توجه به اینکه نوآفرینی و تنوع یکی از اصول اساسی شرکت گروه صنعتی گلبافت از ابتدای تاسیس تاکنون بوده، در طول سالهای فعالیت محصولات بسیار متنوع و نو توسط این شرکت ب...
بیشتر بدانیم ...