جشنواره برند محبوب
لینک‌های مفید
راهنمای خرید
راهنمای خریدآب معدنی
راهنمای خریدآب معدنی
راهنمای خریدآب معدنی

کدام یک از موارد زیر به شما در ا نتخاب آب معدنی مناسب کمک می کند ؟

1- طعم آب

2- رنگ آب

3- مقدار املاح و نیترات آن

4- نوع بسته بندی

5- قیمت هر شل

6- تاریخ تولید

یکی از عوامل مؤثر در کیفیت بهداشتی آب ‌معدنی، بسته‌ بندی آن است. بسته ‌بندی با ید با ماشین‌آلات استا ندارد صورت گیرد. در محل بسته‌ بندی استا نداردهای بهداشتی به خوبی و با دقت رعا یت شود. همچنین ظروف بسته ‌بندی به گونه‌ ای باشد که سالم بودن آب را برای یک سال تضمین کند.

مواد اولیه پت بطری و درب آن باید از مراکزی تهیه شود که اصول بهداشتی را رعایت می‌ کنند. اغلب آب‌ معدنی‌ ها گاز نگه دارنده به همراه خود ندارند و به همین دلیل ظرف بسته ‌بندی آن با ید درجه یک باشد تا بتوا ند کیفیت آب‌ را حفظ کند. کارخا نه‌ های آب‌ معدنی در سراسر کشور از گزینه های مختلفی استفاده می‌ کنند. گاهی اوقات آن ها دور از چشم مسئولان نظارتی، بطری ‌ها یی را سفارش می ‌دهند که از مواد اولیه درجه 2 ساخته می ‌شود. ا ین مواد هم از یک ‌سو قا بلیت نگهدارندگی پا یین ‌تری دارند و از سوی د یگر برخی از آن ها حلال‌ ها یی دارند که در آب حل می‌ شود و کیفیت بهداشتی آب را تنزل می ‌دهد.

شرکت‌ های تولید کننده آب‌ معدنی با ید مجهز به آزما یشگاه‌ های پیشرفته باشند تا بتوا نند به صورت روزا نه کیفیت آب خروجی کارخانه را بررسی کنند. البته ا ین کارخا نه‌ ها می ‌توا نند برای اطمینان خاطر از کیفیت محصولات خود از آزما یشگاه‌ های بخش خصوصی و مراکز مجهز وزارت نیرو نیز کمک بگیرند تا درجه اطمینان از سلامتی تولیدات آن ها افزا یش یابد.

کنترل سختی آب، PH و مواد جامد معلق از د یگر مؤلفه‌ های مهمی است که در کنترل کیفیت آب با ید مورد توجه قرار گیرد.

متأسفا نه برخی تولید کنندگان آب‌ معدنی، شناخت کافی از ا ین صنعت ندارند و از روش‌ های نامطلو بی در کار خود استفاده می ‌کنند. به عنوان نمونه می‌ توان به مراکزی اشاره کرد که در جنوب خوزستان فعالیت می ‌کنند. در جنوب ا ین استان منا بع آب پاک وجود ندارد و این کارخا نه ‌ها با روش ‌هایی ما نند تصفیه با کلر و دیگر مواد شیمیایی به دنبال کم‌ کردن میکروب‌ های موجود در آب هستند که در عمل، آلاینده‌ های شیمیایی آب را بالا می‌ برد. چنین آ بی از دوام لازم برخوردار نیست و به مرور زمان دچار تغییر مزه می ‌شود.

این که استا نداردهای آب ‌معدنی را فقط در کارخانه ‌ها مورد ارزیا بی قرار دهیم و تصور کنیم مسئولیت خود در مقابل مصرف‌ کننده را به طور کامل ا نجام داده‌ ا یم، کفا یت نمی‌ کند. بخشی از افت کیفیت آب ‌معدنی ‌ها به شرا یط حمل و نقل، نگهداری و عرضه مربوط می ‌شود. ممکن است در مراحل تولید یک آب ‌معدنی تمام استا نداردها به خوبی رعا یت شود ولی عرضه ی نادرست آن، کیفیت آب تحویلی به مشتری را کم کند. مهمترین مشکل در ا ین زمینه، تأ ثیر آفتاب است. برخی فروشندگان برای بازارگرمی خود، آب‌ معدنی ‌ها را در معرض دید مشتری و زیر نور آفتاب می‌ چینند. ا ین کار به شدت بر کیفیت آب‌ معدنی ت أثیر منفی می ‌گذارد و با ید از آن اجتناب شود.

 

 

 

 

 

 


 


منبع :سلیقه بازار
http://irantopbrands.org/
چرم وطن
کارنو
طلای جهان