جشنواره برند محبوب
لینک‌های مفید
جشنواره فروش
تخفیف ویژه چرم مشهد

چرم مشهد به مناسبت روز پدر و معلم «15 درصد تخفیف ویژه» در نظر گرفته است. این تخفیف از تاریخ 94/2/09  تا 94/2/12  ادامه دارد.


منبع :چرم مشهد
http://irantopbrands.org/