جشنواره برند محبوب
لینک‌های مفید
جشنواره فروش
عرضه برنج گلستان با 10در صد تخفیف
شركت گلستان به منظور قدرداني از مصرف كنندگان وفادار خود كه همواره حامي اين شركت بوده و در جهت بهبود كيفيت محصولات ياري رسانده اند ، طرح های  ویژه ای را برای مصرف کنندگان خود در نظر گرفته که برخی از آنها به شرح ذیل است:

عرضه برنج گلستان با 10 درصد تخفیف ویژه

تی بگ هدیه

جوایز ویژه چای پاکتی


منبع :گلستان
http://irantopbrands.org/