جشنواره برند محبوب
لینک‌های مفید
جشنواره فروش
جشنواره زیباترین جمله درباره کارآفرینی

شرایط شرکت در مسابقه
جملات با يد برآمده از ذهن خلاق شما باشد و جملاتي كه به صورت نقل قول يا از منا بع ديگر ارسال شود، در مرحله نها يي شركت داده نخواهد شد.
شرکت در مسابقه فقط از طریق تکمیل فرم آ نلاین مندرج در سایت گروه صنعتی گلرنگ امکان‌پذیر است و هر نفر فقط یک بار می‌توا ند در ا ین مسا بقه شرکت کند. درخواستهای تکراری و اسامی غیر واقعی در هر مرحله‌ای از اجرای مسا بقه تشخیص داده شود، حذف تمامی درخواست‌های شرکت‌کننده را در پی خواهد داشت.

جوا یز
جايزه نفر اول: سه سكه بهار آزادي به همراه بسته هديه محصولات گروه صنعتي گلرنگ
جايزه نفر دوم:‌ دو سكه بهار آزادي به همراه بسته هديه محصولات گروه صنعتي گلرنگ
جايزه نفر سوم: یک سكه بهار آزادي به همراه بسته هديه محصولات گروه صنعتي گلرنگ
و ده‌ها بسته هديه محصولات گروه صنعتي گلرنگ براي دیگر برگزیدگان

زمان : ا بتدای آذر ماه تا 15 دی ماه 1393
اعلام نتایج مسابقه: 19 دی ما مصادف با سالروز ولادت حضرت رسول اکرم(ص) و روز اخلاق و مهر ورزی


منبع
http://irantopbrands.org/