جشنواره برند محبوب
لینک‌های مفید
بانک دانش
مرجع برند
برند های قدرتمند، برند نوآور
برند ها می توانند منجر به خلق ایده های جدید در مورد محصولات و خدمات شرکت شوند. برخورداری از برندی قدرتمند در موفقیت فعالیت های تحقیق و توسعه، راه گشا است و تصورات سازمان از آینده فعالیت ها و خلاقیت ها را در جهت ارزش آفرینی کسب و کار هدایت می کند.
مبلمان وینر
ویچی