در حال بارگذاری اطلاعات

مطالب مرتبط

عرضه مستقیم محصولات صادراتی نوین زعفران در تهران آغاز شد

مدیرعامل شرکت های دوشه آمل و لارین لبن پارس (آلیما) شخصیت صنعت غذای سال ۱۳۹۶ شد

اهدای تندیس همکار صنعتی برگزیده به شرکت نستله ایران از سوی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

کسب عنوان نخستین واحد سبز لبنیات مازندران، توسط شرکت لبنی دوشه آمل

دریافت تندیس طلایی حقوق مصرف کنندگان توسط «نوین زعفران»

کنسرو خیار شور برش خورده محصول جدیدی ازفراورده های غذایی سمیه

دی 1396,24 سرویس خبری مواد غذایی

شرکت فراورده های غذایی سمیه، کنسرو خیار شور برش خورده را به سبد غذایی محصولات خود اضافه کرد

این محصول جدید  و منحصر به فرد  از شرکت سمیه،  برای اولین بار در ایران تولید شده است. انواع خیارشور های سمیه در انواع خیار شور ویژه و خیار شور ممتاز در بسته های ۶۸۰ گرمی ،خیارشور ورقه ای  و خیارشور برش خورده با وزن خالص ۶۷۰ گرمی روانه بازار شده است.

منبع:اگروفودنیوز

ازفراوردهازفراورده برشازفراورده جدیدیازفراورده خوردهازفراورده خیارازفراورده سمیهازفراورده شورازفراورده غذاییازفراورده کنسروازفراورده محصولازفراورده هایبرشبرش ازفراوردهبرش جدیدیبرش خوردهبرش خیاربرش سمیهبرش شوربرش غذاییبرش کنسروبرش محصولبرش هایجدیدیجدیدی ازفراوردهجدیدی برشجدیدی خوردهجدیدی خیارجدیدی سمیهجدیدی شورجدیدی غذاییجدیدی کنسروجدیدی محصولجدیدی هایخوردهخورده ازفراوردهخورده برشخورده جدیدیخورده خیارخورده سمیهخورده شورخورده غذاییخورده کنسروخورده محصولخورده هایخیارخیار ازفراوردهخیار برشخیار جدیدیخیار خوردهخیار سمیهخیار شورخیار غذاییخیار کنسروخیار محصولخیار هایسمیهسمیه ازفراوردهسمیه برشسمیه جدیدیسمیه خوردهسمیه خیارسمیه شورسمیه غذاییسمیه کنسروسمیه محصولسمیه هایشورشور ازفراوردهشور برششور جدیدیشور خوردهشور خیارشور سمیهشور غذاییشور کنسروشور محصولشور هایغذاییغذایی ازفراوردهغذایی برشغذایی جدیدیغذایی خوردهغذایی خیارغذایی سمیهغذایی شورغذایی کنسروغذایی محصولغذایی هایکنسروکنسرو ازفراوردهکنسرو برشکنسرو جدیدیکنسرو خوردهکنسرو خیارکنسرو سمیهکنسرو شورکنسرو غذاییکنسرو محصولکنسرو هایمحصولمحصول ازفراوردهمحصول برشمحصول جدیدیمحصول خوردهمحصول خیارمحصول سمیهمحصول شورمحصول غذاییمحصول کنسرومحصول هایهایهای ازفراوردههای برشهای جدیدیهای خوردههای خیارهای سمیههای شورهای غذاییهای کنسروهای محصول