در حال بارگذاری اطلاعات

مطالب مرتبط

بازدید نماینده یونیسف از شرکت پگاه تهران

برگزاری جلسه همکاری بین شرکت صنایع شیر ایران و سازمان فنی حرفه ای

اختصاص جوایز در حوزه محصولات جدید توسط شرکت صنایع شیر ایران

بهره برداری از ۴ طرح بزرگ تولیدی صنایع غذایی شیرین عسل در شبستر

تقدیر از پرسنل نمونه پگاه تهران همزمان با روز جهانی کارگر

کنسرو خیار شور برش خورده محصول جدیدی ازفراورده های غذایی سمیه

دی 1396,24 سرویس خبری مواد غذایی

شرکت فراورده های غذایی سمیه، کنسرو خیار شور برش خورده را به سبد غذایی محصولات خود اضافه کرد

این محصول جدید  و منحصر به فرد  از شرکت سمیه،  برای اولین بار در ایران تولید شده است. انواع خیارشور های سمیه در انواع خیار شور ویژه و خیار شور ممتاز در بسته های ۶۸۰ گرمی ،خیارشور ورقه ای  و خیارشور برش خورده با وزن خالص ۶۷۰ گرمی روانه بازار شده است.

منبع:اگروفودنیوز

ازفراوردهازفراورده برشازفراورده جدیدیازفراورده خوردهازفراورده خیارازفراورده سمیهازفراورده شورازفراورده غذاییازفراورده کنسروازفراورده محصولازفراورده هایبرشبرش ازفراوردهبرش جدیدیبرش خوردهبرش خیاربرش سمیهبرش شوربرش غذاییبرش کنسروبرش محصولبرش هایجدیدیجدیدی ازفراوردهجدیدی برشجدیدی خوردهجدیدی خیارجدیدی سمیهجدیدی شورجدیدی غذاییجدیدی کنسروجدیدی محصولجدیدی هایخوردهخورده ازفراوردهخورده برشخورده جدیدیخورده خیارخورده سمیهخورده شورخورده غذاییخورده کنسروخورده محصولخورده هایخیارخیار ازفراوردهخیار برشخیار جدیدیخیار خوردهخیار سمیهخیار شورخیار غذاییخیار کنسروخیار محصولخیار هایسمیهسمیه ازفراوردهسمیه برشسمیه جدیدیسمیه خوردهسمیه خیارسمیه شورسمیه غذاییسمیه کنسروسمیه محصولسمیه هایشورشور ازفراوردهشور برششور جدیدیشور خوردهشور خیارشور سمیهشور غذاییشور کنسروشور محصولشور هایغذاییغذایی ازفراوردهغذایی برشغذایی جدیدیغذایی خوردهغذایی خیارغذایی سمیهغذایی شورغذایی کنسروغذایی محصولغذایی هایکنسروکنسرو ازفراوردهکنسرو برشکنسرو جدیدیکنسرو خوردهکنسرو خیارکنسرو سمیهکنسرو شورکنسرو غذاییکنسرو محصولکنسرو هایمحصولمحصول ازفراوردهمحصول برشمحصول جدیدیمحصول خوردهمحصول خیارمحصول سمیهمحصول شورمحصول غذاییمحصول کنسرومحصول هایهایهای ازفراوردههای برشهای جدیدیهای خوردههای خیارهای سمیههای شورهای غذاییهای کنسروهای محصول