در حال بارگذاری اطلاعات

مطالب مرتبط

برگزاری جلسه همکاری بین شرکت صنایع شیر ایران و سازمان فنی حرفه ای

اختصاص جوایز در حوزه محصولات جدید توسط شرکت صنایع شیر ایران

بهره برداری از ۴ طرح بزرگ تولیدی صنایع غذایی شیرین عسل در شبستر

تقدیر از پرسنل نمونه پگاه تهران همزمان با روز جهانی کارگر

بازدید معاون و سخنگوی مدیریت بحران کشور از پالایشگاه غلات زر

ارسال اولین محموله مواد غذایی به مناطق زلزله زده غرب کشور

آذر 1396,08 سرویس خبری مواد غذایی

به دنبال زلزله اخیر در استاهای غربی کشور اولین محموله موادغذایی شرکت کاله برای هموطنان عزیز در این مناطق ارسال شد. این محموله شامل یک تریلی شیر برنج، یک تریلی انواع شیر و آب معدنی و یک تن کالباس است.
برند کاله بر خود لازم می‌داند در چنین مواردی در کنار عزیزان هموطن باشد و در روزهای آتی محموله‌های دیگری را به مناطق آسیب دیده ارسال خواهد کرد.

منبع:صنایع غذایی کاله سولیکو

ارسالارسال اولینارسال بهارسال زدهارسال زلزله‌ارسال غذاییارسال غربارسال کشورارسال محمولهارسال مناطقارسال مواداولیناولین ارسالاولین بهاولین زدهاولین زلزلهاولین غذاییاولین غرباولین کشوراولین محمولهاولین مناطقاولین موادبهبه ارسالبه اولینبه زدهبه زلزلهبه غذاییبه غرببه کشوربه محمولهبه مناطقبه موادزدهزده ارسالزده اولینزده بهزده زلزله‌زده غذاییزده غربزده کشورزده محمولهزده مناطقزده موادزلزلهزلزله‌ ارسالزلزله اولینزلزله بهزلزله‌ زدهزلزله غذاییزلزله غربزلزله کشورزلزله محمولهزلزله‌ مناطقزلزله موادغذاییغذایی ارسالغذایی اولینغذایی بهغذایی زدهغذایی زلزلهغذایی غربغذایی کشورغذایی محمولهغذایی مناطقغذایی موادغربغرب ارسالغرب اولینغرب بهغرب زدهغرب زلزلهغرب غذاییغرب کشورغرب محمولهغرب مناطقغرب موادکشورکشور ارسالکشور اولینکشور بهکشور زدهکشور زلزلهکشور غذاییکشور غربکشور محمولهکشور مناطقکشور موادمحمولهمحموله ارسالمحموله اولینمحموله بهمحموله زدهمحموله زلزلهمحموله غذاییمحموله غربمحموله کشورمحموله مناطقمحموله موادمناطقمناطق ارسالمناطق اولینمناطق بهمناطق زدهمناطق زلزله‌مناطق غذاییمناطق غربمناطق کشورمناطق محمولهمناطق موادموادمواد ارسالمواد اولینمواد بهمواد زدهمواد زلزلهمواد غذاییمواد غربمواد کشورمواد محمولهمواد مناطق