در حال بارگذاری اطلاعات

مطالب مرتبط

افتتاح فاز دوم پالایشگاه غلات زر

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از شرکت مهیا پروتئین

برگزاری اولین مسابقه سراسری طراحان و سازندگان کیک های تجسمی ایران با حمایت شرکت پگاه تهران

حضور شرکت مرداس در نمایشگاه شیرینی جات و اسنک کلن (ISM)

کنسرو خیار شور برش خورده محصول جدیدی ازفراورده های غذایی سمیه

مدیرعامل نوین زعفران: عزم هندى ها براى معرفى زعفران هند

آذر 1396,12 سرویس خبری مواد غذایی

على شریعتى مقدم تولید کننده و صادر کننده نمونه ملى ایران مى گوید سالیانه مقادیر انبوهى از برنج ، چاى و انواع ادویه را از هند وارد مى نماید و تلاش براى کاهش تعرفه هاى ورود زعفران به هند ، امکان صادرات مستقیم و فعالیت صادرکنندگان ایرانى را در این بازار فراهم مى کند

پیاز زعفران توسط زرتشتیان تبعیدى از ایران به هندوستان راه یافته و در منطقه مورد مناقشه کشمیر کشت مى شود،تولید این منطقه در سال جاى ٧ تن برآورد مى شود ، اما ظرفیت مصرف این کشور به مراتب بیشتر است. بخش عمده اى از زعفران ایران عمدتاً بصورت قاچاق از طریق افغانستان و امارات به هندوستان راه مى یابد .
حتى هند نیز بخشى از زعفران وارد شده بصورت غیر مستقیم را صادر مى نماید . حمایت از سرمایه گذاران و صادرکنندگان در این کشوربه صورت محسوسى از ایران بیشتر است. مشکل اصلى براى زعفران ایران تعرفه بالاى ورود زعفران ایران به هند است.این تعرفه بسته به منطقه و نوع مصرف از ٣٠٪؜ به بالا مى باشد .رایزن بازرگانى ایران در هند معتقد است ،ایران باید از موضع بسیار قوى تر و بالاترى در این مورد با هند اقدام نماید.

على شریعتى مقدم تولید کننده و صادر کننده نمونه ملى ایران مى گوید سالیانه مقادیر انبوهى از برنج ، چاى و انواع ادویه را از هند وارد مى نماید و تلاش براى کاهش تعرفه هاى ورود زعفران به هند ، امکان صادرات مستقیم و فعالیت صادرکنندگان ایرانى را در این بازار فراهم مى کند و با توجه به فرهنگ مصرف و علاقه هندى ها مى تواند منجر به رفع بخشى از مشکل بازار براى مازاد تولید رو افزایش زعفران ایران بشود .

على شریعتى مقدم ،شخصیت سال صنعت غذاى ایران مى گوید ، صادرکنندگان و تشکل هاى بخش خصوصى از وزارتخانه هاى صنعت معدن تجارت ، جهاد کشاورزى و امور خارجه و مسئولین مربوطه انتظار دارند اقدامات جدى را براى رفع مشکلات قانونى و تعرفه هاى ورود زعفران به عنوان محصول صادراتى با مزیت هاى رقابتى متعدد براى ایران را در کشورهایى مانند هند ، چین و سایر بازارها را رفع و به نحوى جبران کنند .

منبع:اگروفودنیوز

براىبراى زعفرانبراى عزمبراى مدیرعاملبراى معرفىبراى نوینبراى هابراى هندبراى هندىزعفرانزعفران براىزعفران عزمزعفران مدیرعاملزعفران معرفىزعفران نوینزعفران هازعفران هندزعفران هندىعزمعزم براىعزم زعفرانعزم مدیرعاملعزم معرفىعزم نوینعزم هاعزم هندعزم هندىمدیرعاملمدیرعامل براىمدیرعامل زعفرانمدیرعامل عزممدیرعامل معرفىمدیرعامل نوینمدیرعامل هامدیرعامل هندمدیرعامل هندىمعرفىمعرفى براىمعرفى زعفرانمعرفى عزممعرفى مدیرعاملمعرفى نوینمعرفى هامعرفى هندمعرفى هندىنویننوین براىنوین زعفراننوین عزمنوین مدیرعاملنوین معرفىنوین هانوین هندنوین هندىهاها براىها زعفرانها عزمها مدیرعاملها معرفىها نوینها هندها هندىهندهند براىهند زعفرانهند عزمهند مدیرعاملهند معرفىهند نوینهند هاهند هندىهندىهندى براىهندى زعفرانهندى عزمهندى مدیرعاملهندى معرفىهندى نوینهندى هاهندى هند