در حال بارگذاری اطلاعات

-

شاتل

شرکت توسعه مجازی شاتل، بزرگترین شرکت فارسی زبان در زمینه خدمات طراحی و توسعه وب سایت در سطح جهان می باشد. این شرکت با توجه به تجربه چندین ساله و با استفاده از متخصصین حرفه ای خود در کشور کانادا و ایران (که مجموعه ای از بهترین متخصصین در رشته خود را تشکیل می دهند ) هدف اصلی را ارائه بهترین کیفیت کاری...
بیشتر بدانیم ...


مطالب مرتبط

معرفی هواوی میت 30 لایت احتمالا با سیستم‌عامل HarmonyOS

ثبت اپل پتنت فیس آی دی برای مک

معرفی حسگر جدید ایزوسل سامسونگ در 21 مرداد با رزولوشنی چشمگیر

والپیپرهای جدید نوت10 معرفی شد

سومین مدل گوشی ال جی با نام ال جی G8X تینکیو در راه است

گروه شرکت‌های شاتل در پانزدهمین سال‌روز تاسیس این مجموعه هدایای ویژه‌ای را برای همه اعضای باشگاه مشتریان شاتل در نظر گرفته است

آذر 1397,22 سرویس خبری

هدایای ویژه شاتل به مشتریان به مناسبت پانزدهمین سال‌روز تاسیس این مجموعه

گروه شرکت‌های شاتل در پانزدهمین سال‌روز تاسیس این مجموعه به پاس پانزده سال همراهی و حمایت کاربران، هدایای ویژه‌ای را برای همه اعضای باشگاه مشتریان شاتل در نظر گرفته است.

هدیه شاتل ویژه‌ی همه اعضای باشگاه مشتریان:

همه کاربران اینترنت ثابت شاتل، تنها با عضویت در باشگاه مشتریان می‌توانند، از ۱۰۰۰ امتیاز ویژه برای استفاده از پیشنهادهای این باشگاه بهره‌مند شوند. (مهلت استفاده از این امتیاز ۱۵ روز از زمان تخصیص خواهد بود.)

هدیه شاتل به مشتریان فعلی:

پنج هدیه ویژه دیگر برای مشتریان اینترنت ثابت شاتل که از تاریخ ۲۲ تا ۲۴ آذر یکی از محصولات شاتل تاک، شاتل موبایل، نماوا، کسپرسکی یا شاتل اندروید سکیوریتی را تهیه کنند، یا به عضویت باشگاه مشتریان شاتل درآیند، در نظر گرفته شده است. این هدیه شامل ۵ کارت هدیه یک میلیون تومانی‌ست که به قید قرعه به ۵ نفر از مشتریان یاد شده تعلق خواهد گرفت.

هدیه شاتل به مشتریان وفادار و پرسابقه:‌

برای مشتریان پرسابقه‌ی شاتل نیز که سال‌های بیش‌تری را در کنار شاتل سپری کرده‌اند، هدایای ویژه‌ای در نظر گرفته شده است:

۱۵ بسته هدیه (شامل یک عدد سیم‌کارت شاتل‌موبایل (بسته آغازین۱)، ۱۵ گیگابایت اینترنت ثابت با اعتبار یک ماه، اشتراک یک‌ساله نماوا با ۵۰ درصد تخفیف) که به قید قرعه به ۱۵ نفر از قدیمی‌ترین مشتریان شاتل تعلق خواهد گرفت.

ارزش‌مندترین و بی‌مانندترین پاداش، برای ۱۵ سال تلاش شبانه‌روزی مجموعه شاتل در ارایه خدمات شایسته به مشتریان، به دست آوردن خانواده بی‌نظیری از کاربران اینترنت پرسرعت کشور بوده است که همواره حمایت و حسن نظر خود را بی‌شائبه به شاتل ارزانی کرده‌اند.

منبع: شاتل

استاست اعضای باشگاهاست ایناست برایاست دراست در پانزدهمیناست رااست سال‌روز تاسیساست شاتلاست شرکت‌هایاست گرفتهاست گروهاست مجموعهاست مشتریان شاتلاست نظراست هدایایاست همهاست ویژه‌ایاعضای باشگاهاعضای باشگاه استاعضای باشگاه ایناعضای باشگاه برایاعضای باشگاه دراعضای باشگاه در پانزدهمیناعضای باشگاه رااعضای باشگاه سال‌روز تاسیساعضای باشگاه شاتلاعضای باشگاه شرکت‌هایاعضای باشگاه گرفتهاعضای باشگاه گروهاعضای باشگاه مجموعهاعضای باشگاه مشتریان شاتلاعضای باشگاه نظراعضای باشگاه هدایایاعضای باشگاه همهاعضای باشگاه ویژه‌ایایناین استاین اعضای باشگاهاین برایاین دراین در پانزدهمیناین رااین سال‌روز تاسیساین شاتلاین شرکت‌هایاین گرفتهاین گروهاین مجموعهاین مشتریان شاتلاین نظراین هدایایاین همهاین ویژه‌ایبرایبرای استبرای اعضای باشگاهبرای اینبرای دربرای در پانزدهمینبرای رابرای سال‌روز تاسیسبرای شاتلبرای شرکت‌هایبرای گرفتهبرای گروهبرای مجموعهبرای مشتریان شاتلبرای نظربرای هدایایبرای همهبرای ویژه‌ایدردر استدر اعضای باشگاهدر ایندر برایدر پانزدهمیندر پانزدهمین استدر پانزدهمین اعضای باشگاهدر پانزدهمین ایندر پانزدهمین برایدر پانزدهمین دردر پانزدهمین رادر پانزدهمین سال‌روز تاسیسدر پانزدهمین شاتلدر پانزدهمین شرکت‌هایدر پانزدهمین گرفتهدر پانزدهمین گروهدر پانزدهمین مجموعهدر پانزدهمین مشتریان شاتلدر پانزدهمین نظردر پانزدهمین هدایایدر پانزدهمین همهدر پانزدهمین ویژه‌ایدر در پانزدهمیندر رادر سال‌روز تاسیسدر شاتلدر شرکت‌هایدر گرفتهدر گروهدر مجموعهدر مشتریان شاتلدر نظردر هدایایدر همهدر ویژه‌ایرارا استرا اعضای باشگاهرا اینرا برایرا دررا در پانزدهمینرا سال‌روز تاسیسرا شاتلرا شرکت‌هایرا گرفتهرا گروهرا مجموعهرا مشتریان شاتلرا نظررا هدایایرا همهرا ویژه‌ایسال‌روز تاسیسسال‌روز تاسیس استسال‌روز تاسیس اعضای باشگاهسال‌روز تاسیس اینسال‌روز تاسیس برایسال‌روز تاسیس درسال‌روز تاسیس در پانزدهمینسال‌روز تاسیس راسال‌روز تاسیس شاتلسال‌روز تاسیس شرکت‌هایسال‌روز تاسیس گرفتهسال‌روز تاسیس گروهسال‌روز تاسیس مجموعهسال‌روز تاسیس مشتریان شاتلسال‌روز تاسیس نظرسال‌روز تاسیس هدایایسال‌روز تاسیس همهسال‌روز تاسیس ویژه‌ایشاتلشاتل استشاتل اعضای باشگاهشاتل اینشاتل برایشاتل درشاتل در پانزدهمینشاتل راشاتل سال‌روز تاسیسشاتل شرکت‌هایشاتل گرفتهشاتل گروهشاتل مجموعهشاتل مشتریان شاتلشاتل نظرشاتل هدایایشاتل همهشاتل ویژه‌ایشرکت‌هایشرکت‌های استشرکت‌های اعضای باشگاهشرکت‌های اینشرکت‌های برایشرکت‌های درشرکت‌های در پانزدهمینشرکت‌های راشرکت‌های سال‌روز تاسیسشرکت‌های شاتلشرکت‌های گرفتهشرکت‌های گروهشرکت‌های مجموعهشرکت‌های مشتریان شاتلشرکت‌های نظرشرکت‌های هدایایشرکت‌های همهشرکت‌های ویژه‌ایگرفتهگرفته استگرفته اعضای باشگاهگرفته اینگرفته برایگرفته درگرفته در پانزدهمینگرفته راگرفته سال‌روز تاسیسگرفته شاتلگرفته شرکت‌هایگرفته گروهگرفته مجموعهگرفته مشتریان شاتلگرفته نظرگرفته هدایایگرفته همهگرفته ویژه‌ایگروهگروه استگروه اعضای باشگاهگروه اینگروه برایگروه درگروه در پانزدهمینگروه راگروه سال‌روز تاسیسگروه شاتلگروه شرکت‌هایگروه گرفتهگروه مجموعهگروه مشتریان شاتلگروه نظرگروه هدایایگروه همهگروه ویژه‌ایمجموعهمجموعه استمجموعه اعضای باشگاهمجموعه اینمجموعه برایمجموعه درمجموعه در پانزدهمینمجموعه رامجموعه سال‌روز تاسیسمجموعه شاتلمجموعه شرکت‌هایمجموعه گرفتهمجموعه گروهمجموعه مشتریان شاتلمجموعه نظرمجموعه هدایایمجموعه همهمجموعه ویژه‌ایمشتریان شاتلمشتریان شاتل استمشتریان شاتل اعضای باشگاهمشتریان شاتل اینمشتریان شاتل برایمشتریان شاتل درمشتریان شاتل در پانزدهمینمشتریان شاتل رامشتریان شاتل سال‌روز تاسیسمشتریان شاتل شاتلمشتریان شاتل شرکت‌هایمشتریان شاتل گرفتهمشتریان شاتل گروهمشتریان شاتل مجموعهمشتریان شاتل نظرمشتریان شاتل هدایایمشتریان شاتل همهمشتریان شاتل ویژه‌اینظرنظر استنظر اعضای باشگاهنظر ایننظر براینظر درنظر در پانزدهمیننظر رانظر سال‌روز تاسیسنظر شاتلنظر شرکت‌هاینظر گرفتهنظر گروهنظر مجموعهنظر مشتریان شاتلنظر هدایاینظر همهنظر ویژه‌ایهدایایهدایای استهدایای اعضای باشگاههدایای اینهدایای برایهدایای درهدایای در پانزدهمینهدایای راهدایای سال‌روز تاسیسهدایای شاتلهدایای شرکت‌هایهدایای گرفتههدایای گروههدایای مجموعههدایای مشتریان شاتلهدایای نظرهدایای همههدایای ویژه‌ایهمههمه استهمه اعضای باشگاههمه اینهمه برایهمه درهمه در پانزدهمینهمه راهمه سال‌روز تاسیسهمه شاتلهمه شرکت‌هایهمه گرفتههمه گروههمه مجموعههمه مشتریان شاتلهمه نظرهمه هدایایهمه ویژه‌ایویژه‌ایویژه‌ای استویژه‌ای اعضای باشگاهویژه‌ای اینویژه‌ای برایویژه‌ای درویژه‌ای در پانزدهمینویژه‌ای راویژه‌ای سال‌روز تاسیسویژه‌ای شاتلویژه‌ای شرکت‌هایویژه‌ای گرفتهویژه‌ای گروهویژه‌ای مجموعهویژه‌ای مشتریان شاتلویژه‌ای نظرویژه‌ای هدایایویژه‌ای همه