در حال بارگذاری اطلاعات

مطالب مرتبط

مدیر عامل جدید صنایع شیر ایران منصوب شد

برگزاری جلسه مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران با معاون اقتصادی و سرمایه گذاری استان سمنان

شرکت شیرین عسل به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان مواد غذایی در نمايشگاه گلفود دبی

جايزه ملی نشان برتر ايران به برند شیرین عسل اهدا شد

نخستین همایش پژوهش های نوین در حوزه R&D و شرکت های برتر صنایع غذایی برگزار گردید

بازدید نماینده یونیسف از شرکت پگاه تهران

مرداد 1397,29 سرویس خبری اخبار و رویداد ها

نماینده یونیسف در ایران از پگاه تهران بازدید نمود یونیسف در سال 1336 بخشی از ماشین آلات و تجهیزات ضروری را برای تولید شیر پاستوریزه به اولین کارخانه شیر پاستوریزه ایران اهدا کرد تا گامی برای بهبود تغذیه کودکان برداشته شود. سپس به هدف تولید شیر مدارس در سالهای بعد کارخانجات مختلفی در کشور تاسیس گردید.شصت و یک سال بعد و در روز یکشنبه 28 مرداد 97 ، دکتر ویل پارکس نماینده یونیسف در ایران از همان کارخانه که با نام شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران ( وابسته به صنایع شیر ایران ) فعال است ، بازدید کرد. در این بازدید مدیر عامل پگاه تهران از یونیسف بخاطر این اقدام در راه اندازی تولید شیر سالم در کشور ، تقدیر و تشکر نمود. دکتر پارکس نیز ضمن ابراز خشنودی از دعوت برای حضور در کارخانه ، این بازدید را خاطره انگیز و گذر از کوچه خاطرات خواند و افزود خوشحالم در پیشرفت فزاینده این فرزند ثمر بخش شصت و یک ساله نقشی را ایفا نمایم و در راستای گسترش تعاملات فی مابین برای پیمان هایی از جمله همکاری درتامین شیر مدارس و کودکان مناطق محروم نیز آماده ایم .

منبع:شرکت پگاه

«شرکت ازازاز «شرکتاز بازدیداز پگاهاز تهراناز نمایندهاز یونیسفبازدیدبازدید ازبازدید پگاهبازدید تهرانبازدید شرکتبازدید نمایندهبازدید یونیسفپگاهپگاه ازپگاه بازدیدپگاه تهرانپگاه شرکتپگاه نمایندهپگاه یونیسفتهرانتهران ازتهران بازدیدتهران پگاهتهران شرکتتهران نمایندهتهران یونیسفشرکتشرکت بازدیدشرکت پگاهشرکت تهرانشرکت نمایندهشرکت یونیسفنمایندهنماینده ازنماینده بازدیدنماینده پگاهنماینده تهراننماینده شرکتنماینده یونیسفیونیسفیونیسف ازیونیسف بازدیدیونیسف پگاهیونیسف تهرانیونیسف شرکتیونیسف نماینده