در حال بارگذاری اطلاعات

مطالب مرتبط

مدیر عامل جدید صنایع شیر ایران منصوب شد

برگزاری جلسه مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران با معاون اقتصادی و سرمایه گذاری استان سمنان

شرکت شیرین عسل به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان مواد غذایی در نمايشگاه گلفود دبی

جايزه ملی نشان برتر ايران به برند شیرین عسل اهدا شد

نخستین همایش پژوهش های نوین در حوزه R&D و شرکت های برتر صنایع غذایی برگزار گردید

بازدید معاون و سخنگوی مدیریت بحران کشور از پالایشگاه غلات زر

اردیبهشت 1397,11 سرویس خبری مواد غذایی

معاون و سخنگوی مدیریت بحران کشور در بازدید از پالایشگاه غلات زر در استان البرز از تدابیر این واحد صنعتی در اجرای طرح های مقاوم در مقابل بحران ابراز خرسندی کرد .

بهنام سعیدی در حاشیه بازدید از پالایشگاه غلات زر گفت: پالایشگاه غلات زر به عنوان یکی از مهمترین مجموعه های صنعتی غذایی کشور است که در وقوع بحران با اتکا به تولید بالا می تواند نقش مهمی را در کشور ایفا کند

.وی گفت: با فکر و توسعه ای که این گروه در پیش رو دارد می توان امیدوار بود در وقوع بحران کمک بزرگی برای کشور باشد. همچنین مجتمع ذخیره سازی غلات زر می تواند ذخیره ساز مطمئنی برای شرایط بحران باشد و به عنوان استراتژی مهم در کشور محسوب می شود.

بهنام سعیدی با اشاره به هدف حضور خود دراین واحد تولیدی اظهار داشت: هدف از این بازدید، شناسایی ظرفیتها و بازدید از بخش های مختلف این مجموعه بود که مشخص شد حقیقتا کار بسیار بزرگی در این واحد با اشتغالزایی فراوان صورت میگیرد که می تواند ظرفیت بسیار خوبی در کشور باشد.

وی بیان داشت:ظرفیت ذخیره سازی این مجموعه، وجود سیستم ریلی، تنوع محصولاتی که می تواند به صورت مستقیم در سبد غذایی مردم قرار بگیرد توانایی بزرگی برای این مجموعه محسوب می شود که باتوجه به طرح توسعه پیش بینی شده این مجموعه عظیم می توان برای مواقع بحران و کمک به تنظیم بازار و تأمین امنیت غذایی مورد استفاده قرار گیرد

وی افزود: قطعا این مجموعه با توجه به وجود تمام اصولی که یک مجموعه بزرگ می تواند داشته باشد اعم از ظرفیت، نظم، مدیریت، تدبیر و غیره می تواند ظرفیت بزرگی در زمینه ذخیره سازی و بحران در کشور محسوب شود.

منبع:اگروفودنیوز

ازاز بازدیداز بحراناز پالایشگاهاز زراز سخنگویاز غلاتاز کشوراز مدیریتاز معاوناز وبازدیدبازدید ازبازدید بحرانبازدید پالایشگاهبازدید زربازدید سخنگویبازدید غلاتبازدید کشوربازدید مدیریتبازدید معاونبازدید وبحرانبحران ازبحران بازدیدبحران پالایشگاهبحران زربحران سخنگویبحران غلاتبحران کشوربحران مدیریتبحران معاونبحران وپالایشگاهپالایشگاه ازپالایشگاه بازدیدپالایشگاه بحرانپالایشگاه زرپالایشگاه سخنگویپالایشگاه غلاتپالایشگاه کشورپالایشگاه مدیریتپالایشگاه معاونپالایشگاه وزرزر اززر بازدیدزر بحرانزر پالایشگاهزر سخنگویزر غلاتزر کشورزر مدیریتزر معاونزر وسخنگویسخنگوی ازسخنگوی بازدیدسخنگوی بحرانسخنگوی پالایشگاهسخنگوی زرسخنگوی غلاتسخنگوی کشورسخنگوی مدیریتسخنگوی معاونسخنگوی وغلاتغلات ازغلات بازدیدغلات بحرانغلات پالایشگاهغلات زرغلات سخنگویغلات کشورغلات مدیریتغلات معاونغلات وکشورکشور ازکشور بازدیدکشور بحرانکشور پالایشگاهکشور زرکشور سخنگویکشور غلاتکشور مدیریتکشور معاونکشور ومدیریتمدیریت ازمدیریت بازدیدمدیریت بحرانمدیریت پالایشگاهمدیریت زرمدیریت سخنگویمدیریت غلاتمدیریت کشورمدیریت معاونمدیریت ومعاونمعاون ازمعاون بازدیدمعاون بحرانمعاون پالایشگاهمعاون زرمعاون سخنگویمعاون غلاتمعاون کشورمعاون مدیریتمعاون ووو ازو بازدیدو بحرانو پالایشگاهو زرو سخنگویو غلاتو کشورو مدیریتو معاون