در حال بارگذاری اطلاعات

مطالب مرتبط

مدیر عامل جدید صنایع شیر ایران منصوب شد

برگزاری جلسه مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران با معاون اقتصادی و سرمایه گذاری استان سمنان

شرکت شیرین عسل به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان مواد غذایی در نمايشگاه گلفود دبی

جايزه ملی نشان برتر ايران به برند شیرین عسل اهدا شد

نخستین همایش پژوهش های نوین در حوزه R&D و شرکت های برتر صنایع غذایی برگزار گردید

اهدای تندیس همکار صنعتی برگزیده به شرکت نستله ایران از سوی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

اسفند 1396,15 سرویس خبری مواد غذایی

در جشنواره‌ای که به مناسبت هفته پژوهش در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد از شرکت نستله ایران به‌عنوان همکار صنعتی برگزیده در حوزه صنعت تقدیر به عمل آمد.

در این رویداد که با هدف معرفی چهره‌های برتر پژوهشی و با حضور دکتر محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران، پروفسور طهمورث حسنقلی‌پور رئیس دانشکده مدیریت و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه تهران برگزار شد، ضمن مرور فعالیت های پژوهشی؛ از دانشجویان، اساتید و نیز از شرکت نستله ایران، با اهدای لوح تقدیر و تندیس، قدردانی ویژه‌ای به عمل آمد.

دکتر نیلی احمدآبادی ضمن ابراز خرسندی از پژوهش‌های انجام‌شده، در این مراسم گفت: «بین‌المللی شدن، کارآفرینی و مسئولیت اجتماعی سه هدفی است که دانشگاه تهران در برنامه کار خود قرار داده و این اهداف فضای نوینی در تراز کیفی دانشگاه ایجاد خواهد کرد.» رئیس دانشگاه تهران با تأکید بر لزوم حضور دانشگاه در فعالیت‌های اجتماعی کشور و تحکیم پل میان دانشگاه با صنعت یادآور شد: «امروز دانشگاه‌ها نقشی کلیدی در تولید محتوا، نوآوری و خلق ارزش در جامعه ایفا می‌کنند. در این مسیر تعامل با شرکت‌هایی که از نظر قدمت، دانش و تجربه پیشگام بوده و در حل مشکلات حتی سابقه بیشتری نسبت به دانشگاه‌ها دارند می‌تواند ما را در مسیر نوآوری هدایت کند.»

لزوم توجه بیشتر به دانشجویان و حمایت از جوانان در آموزش دانشگاهی و ایجاد فرصت برای ساخت آینده آنان، از موارد حائز اهمیتی بود که دکتر حسنقلی پور، رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در سخنرانی خود به آن‌ها پرداخت.

جوزپه کارلا، مدیرعامل شرکت نستله ایران نیز ضمن قدردانی از مسئولان دانشگاه تهران گفت: «مأموریت جهانی نستله بهبود زندگی و سهیم شدن در ساخت آینده‌ای سالم‌تر است. آماده‌سازی جوانان جمهوری اسلامی ایران برای ساخت آینده‌ای سالم‌تر، نقطه عطف تعامل و همکاری‌های ما با محیط دانشگاه بوده و این همکاری مهم و ارزشمند از اولویت‌های مسئولیت اجتماعی این شرکت به‌حساب می‌آید.»

گفتنی است شرکت نستله ایران در راستای اجرای مسئولیت اجتماعی خود در جمهوری اسلامی ایران، در عرصه اشتغال جوانان، توانمندسازی و آماده کردن آن‌ها برای ورود به محیط کسب‌وکار در کشور، در سال گذشته تفاهم‌نامه همکاری را با دانشکده مدیریت دانشگاه تهران منعقد کرده و از آن پس در این مسیر با هدف تشریک تجربه و دانش کاربردی خود با دانشجویان و فارغ‌التحصیلان کشور، کارگاه‌های آموزشی مخصوص دانشجویان، دوره آموزشی برای فارغ‌التحصیلان و فرصت بازدید دانشگاهیان از واحدهای تولیدی این شرکت در داخل و خارج کشور را فراهم کرده است.

منبع:اگروفودنیوز

«شرکت از«شرکت برگزیده«شرکت تندیس«شرکت سوی«شرکت صنعتیازاز «شرکتاز اهدایاز ایراناز برگزیدهاز بهاز تندیساز تهراناز دانشکدهاز دانشگاهاز سویاز صنعتیاز مدیریتاز نستلهاز همکاراهدایاهدای ازاهدای ایراناهدای برگزیدهاهدای بهاهدای تندیساهدای تهراناهدای دانشکدهاهدای دانشگاهاهدای سویاهدای شرکتاهدای صنعتیاهدای مدیریتاهدای نستلهاهدای همکارایرانایران ازایران اهدایایران برگزیدهایران بهایران تندیسایران تهرانایران دانشکدهایران دانشگاهایران سویایران شرکتایران صنعتیایران مدیریتایران نستلهایران همکاربرگزیدهبرگزیده «شرکتبرگزیده ازبرگزیده اهدایبرگزیده ایرانبرگزیده بهبرگزیده تندیسبرگزیده تهرانبرگزیده دانشکدهبرگزیده دانشگاهبرگزیده سویبرگزیده صنعتیبرگزیده مدیریتبرگزیده نستلهبرگزیده همکاربهبه ازبه اهدایبه ایرانبه برگزیدهبه تندیسبه تهرانبه دانشکدهبه دانشگاهبه سویبه شرکتبه صنعتیبه مدیریتبه نستلهبه همکارتندیستندیس «شرکتتندیس ازتندیس اهدایتندیس ایرانتندیس برگزیدهتندیس بهتندیس تهرانتندیس دانشکدهتندیس دانشگاهتندیس سویتندیس صنعتیتندیس مدیریتتندیس نستلهتندیس همکارتهرانتهران ازتهران اهدایتهران ایرانتهران برگزیدهتهران بهتهران تندیستهران دانشکدهتهران دانشگاهتهران سویتهران شرکتتهران صنعتیتهران مدیریتتهران نستلهتهران همکاردانشکدهدانشکده ازدانشکده اهدایدانشکده ایراندانشکده برگزیدهدانشکده بهدانشکده تندیسدانشکده تهراندانشکده دانشگاهدانشکده سویدانشکده شرکتدانشکده صنعتیدانشکده مدیریتدانشکده نستلهدانشکده همکاردانشگاهدانشگاه ازدانشگاه اهدایدانشگاه ایراندانشگاه برگزیدهدانشگاه بهدانشگاه تندیسدانشگاه تهراندانشگاه دانشکدهدانشگاه سویدانشگاه شرکتدانشگاه صنعتیدانشگاه مدیریتدانشگاه نستلهدانشگاه همکارسویسوی «شرکتسوی ازسوی اهدایسوی ایرانسوی برگزیدهسوی بهسوی تندیسسوی تهرانسوی دانشکدهسوی دانشگاهسوی صنعتیسوی مدیریتسوی نستلهسوی همکارشرکتشرکت اهدایشرکت ایرانشرکت بهشرکت تهرانشرکت دانشکدهشرکت دانشگاهشرکت مدیریتشرکت نستلهشرکت همکارصنعتیصنعتی «شرکتصنعتی ازصنعتی اهدایصنعتی ایرانصنعتی برگزیدهصنعتی بهصنعتی تندیسصنعتی تهرانصنعتی دانشکدهصنعتی دانشگاهصنعتی سویصنعتی مدیریتصنعتی نستلهصنعتی همکارمدیریتمدیریت ازمدیریت اهدایمدیریت ایرانمدیریت برگزیدهمدیریت بهمدیریت تندیسمدیریت تهرانمدیریت دانشکدهمدیریت دانشگاهمدیریت سویمدیریت شرکتمدیریت صنعتیمدیریت نستلهمدیریت همکارنستلهنستله ازنستله اهداینستله ایراننستله برگزیدهنستله بهنستله تندیسنستله تهراننستله دانشکدهنستله دانشگاهنستله سوینستله شرکتنستله صنعتینستله مدیریتنستله همکارهمکارهمکار ازهمکار اهدایهمکار ایرانهمکار برگزیدههمکار بههمکار تندیسهمکار تهرانهمکار دانشکدههمکار دانشگاههمکار سویهمکار شرکتهمکار صنعتیهمکار مدیریتهمکار نستله