در حال بارگذاری اطلاعات

مطالب مرتبط

مدیر عامل جدید صنایع شیر ایران منصوب شد

برگزاری جلسه مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران با معاون اقتصادی و سرمایه گذاری استان سمنان

شرکت شیرین عسل به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان مواد غذایی در نمايشگاه گلفود دبی

جايزه ملی نشان برتر ايران به برند شیرین عسل اهدا شد

نخستین همایش پژوهش های نوین در حوزه R&D و شرکت های برتر صنایع غذایی برگزار گردید

نستله‌ی ایران؛ کارخانه‌ی غذایی که هیچ پسماندی را دور نمی ریزد

دی 1396,05 سرویس خبری مواد غذایی

فیصل هارون، مدیرکارخانه نستله ایران گفت: در بخش بهره‌وری منابع آبی به بهره‌وری 50 درصدی رسیدیم که در حال رشد بهتر نیز هستیم و از لحاظ دور ریز و دفن پسماندها با افتخار به صفر رسیدیم که حتی 1 کیلوگرم هم دفن دورریز نداریم که از افتخارات بزرگ ما در نستله ایران است.

مدیرکارخانه نستله ایران  گفت: مجموعه نستله ایران صرفا تمرکز روی کیفیت ندارد، بلکه به همه‌ی انسان‌ها، خانواده ها و جوامع نیز فکر می کند و در نهایت به سلامت سیاره زمین و محیط زیست نیز می‌اندیشد.

وی درباره نیروی انسانی شاغل در نستله ایران گفت: از ویژگی‌های خاص نستله ایران نسبت به دیگر مجموعه‌های نستله در جهان، میانگین تحصیلی بالای کارکنان مان است و در مجموعه تصمیم گیران ما، بیشترین سهم را ایرانیان دارند.تولید سرلاک، شیرخشک از تولیدات مهم ماست و در سال 2015 تولید نسکافه و نسکوئیت را نیز به تولیداتمان اضافه کردیم، لازم بذکر است که در سال 2015 دریافت شیر تازه را در برنامه هایمان قرار دادیم و در مجموعه کارخانه پساب تصفیه را راه اندازی کردیم که برای ما بسیار حائز اهمیت بوده است.

100 میلیون دلار سرمایه‌گذاری که متوقف نشده است

فیصل هارون درباره سرمایه گذاری نستله ادامه داد: نستله تا کنون در ایران 100 میلیون دلار سرمایه گذاری انجام داده است و این روند هنوز هم متوقف نشده است و کماکان در حال توسعه هستیم و سهم بازار ما در محصول سرلاک 90درصد و در محصول شیرخشک 50درصد سهم بازار است و در زمینه صادرات نیز محصول غذای کودک را به کشورهای منطقه صادر کردیم، که باعث افتخار ماست.

اگر نستله صهیونیستی بود یک روز هم طی این 15 سال نمی توانست در ایران فعالیت کند

مدیرکارخانه نستله ایران در درباره‌ی اتهام “صهیونیستی بودن سهام نستله”  گفت:  مطمئن باشید اگر این اتهام صحیح بود یک روز هم طی این 15 سال نمی‌توانستیم کار کنیم و به همین خاطر ضمن تکذیب این مطلب اعلام می کنم؛ مجموعه نستله خود را در جریان هیچ گروه سیاسی قرار نمی دهد و بدانیم آنقدر سیستم اطلاعاتی ایران قوی است که نه ما، و هیچ شرکت دیگر با ثابت شدن این اتهام امکان تولید را در ایران نخواهد داشت.

برنامه حضور 5درصدی نیروهای معلول در برنامه اشتغالزایی

وی در این نشست ادامه داد: سه اولویت ما، کارکنان، اعتماد و رشد است و به همین علت بر سلامت و رفاه کارکنان بسیار توجه می کنیم و در راستای نیروی انسانی همواره در تلاش بودیم که انواع تنوع توانایی را اعم از جنسی و حتی جسمی در مجموعه داشته باشیم، تا جایی که 10 نفر از معلول های جسمی نیز در نستله مشغول بکار داریم و در برنامه مجموعه این است که 5% از نیروهای نستله ایران را تا سال 2020 به معلول ها اختصاص دهیم.

در کارخانه نستله ایران حتی 1 کیلوگرم پسماند را هم دفن و دور ریخته نمی‌شود

هارون فیصل به یکی از افتخارات مجموعه خود در سال 2016 اشاره کرد و گفت: نستله ایران در سال 2016 موفق به کسب جایزه سلامت و بهداشت شد که برای ما بسیار ارزشمند است،  ما در بخش بهره‌وری منابع آبی به بهره‌وری 50 درصدی رسیدیم که در حال رشد بهتر نیز هستیم ولی از لحاظ دور ریز  و دفن پسماندها با افتخار به صفر رسیدیم که حتی 1 کیلوگرم هم دفن دورریز نداریم که از افتخارات بزرگ ما در نستله ایران است.

اولویت تامین مواد اولیه بر منابع داخلی و محلی

فیصل در ادامه افزود: اولویت تامین مواد اولیه ما منابع داخلی بخصوص منابع محلی است و آمار ما برای تامین منابع محلی 20 میلیون دلار در سال 2015 بود که در سال بعد به 30 میلیون دلار و در تلاشیم در سال 2017 به 40 میلیون دلار برسیم که در همین برنامه تامین شیر تازه را بصورت محلی با مجموع 35 هزار راس گاو در اختیار گرفتیم، درباره شیر تازه هم باید بگویم که یکی از مهمترین مشکلات شیر تازه آفلاتوکسین آن است که در فصول گرما این مورد بیشتر نیز می شود که بعد از ماه‌ها تلاش و تحقیق توانستیم این حد را به میزان پایدار استاندارد اروپا برسانیم و باید گفت: ما پایش کامل برای شیر تولیدی تا غذا و محل گاوداری ها داریم که ما را به دستاوردهای مهمی رسانده است و بابت این همکاری 1 سال و نیم است که افزایش قیمت شیر تازه هم برای ما توسط صاحبان مزارع اعمال نشده است.

مدیرکارخانه نستله درباره دستگاه های نظارتی ایران اعلام کرد: در ایران نظارت های بهداشتی، بیشتر از کشورهای در حال توسعه مانند پاکستان است و این امینان را به مصرف کننده می‌دهد که محصول مطمئنی را از لحاظ سلامت در اختیار دارد.

کاهش 30 درصدی آّب و رشد 20درصدی محصول در مزارع نتیجه مدیریت کود

دستاورد دیگر ما مدیریت کود است که با تحقیق در این زمینه به کاهش 30 درصدی آب نیز رسیدیم و رشد 20 درصدی محصول را نیز در همین برنامه کسب کردیم که به حذف کودهای شیمیایی نیز منجر شده است.

فیصل هارون ادامه داد: نسکافه ایران با بهره وری در تولید به قهوه بیشتر و شکر کمتر رسیده است ولی محصول نستله کاپوچینو را وارد می کنیم.

355 روز بدون حادثه نتیجه رعایت اصول ایمنی در نستله ایران

فیصل هارون درمورد کسب دستاوردهای خط تولید این کارخانه نیز گفت: با تحقیقات مستمر کارکنان و خانواده نستله ایران باید اعلام کنم که 2 سال قبل هر 30 دقیقه خط متوقف می شد اما اکنون به هر 300 ساعت یکبار رسیده است و در مورد امنیت نیز با توجه به قوانین و رعایت اصول ایمنی تا کنون 355 روز است که هیچگونه حادثه‌ای را نداشتیم.

منبع:فودنا

 

ایران؛ایران؛ پسماندیایران؛ دورایران؛ راایران؛ ریزدایران؛ غذاییایران؛ کارخانه‌یایران؛ کهایران؛ نستله‌یایران؛ نمیایران؛ هیچپسماندیپسماندی ایران؛پسماندی دورپسماندی راپسماندی ریزدپسماندی غذاییپسماندی کارخانه‌یپسماندی کهپسماندی نستله‌یپسماندی نمیپسماندی هیچدوردور ایران؛دور پسماندیدور رادور ریزددور غذاییدور کارخانه‌یدور کهدور نستله‌یدور نمیدور هیچرارا ایران؛را پسماندیرا دوررا ریزدرا غذاییرا کارخانه‌یرا کهرا نستله‌یرا نمیرا هیچریزدریزد ایران؛ریزد پسماندیریزد دورریزد راریزد غذاییریزد کارخانه‌یریزد کهریزد نستله‌یریزد نمیریزد هیچغذاییغذایی ایران؛غذایی پسماندیغذایی دورغذایی راغذایی ریزدغذایی کارخانه‌یغذایی کهغذایی نستله‌یغذایی نمیغذایی هیچکارخانه‌یکارخانه‌ی ایران؛کارخانه‌ی پسماندیکارخانه‌ی دورکارخانه‌ی راکارخانه‌ی ریزدکارخانه‌ی غذاییکارخانه‌ی کهکارخانه‌ی نستله‌یکارخانه‌ی نمیکارخانه‌ی هیچکهکه ایران؛که پسماندیکه دورکه راکه ریزدکه غذاییکه کارخانه‌یکه نستله‌یکه نمیکه هیچنستله‌ینستله‌ی ایران؛نستله‌ی پسماندینستله‌ی دورنستله‌ی رانستله‌ی ریزدنستله‌ی غذایینستله‌ی کارخانه‌ینستله‌ی کهنستله‌ی نمینستله‌ی هیچنمینمی ایران؛نمی پسماندینمی دورنمی رانمی ریزدنمی غذایینمی کارخانه‌ینمی کهنمی نستله‌ینمی هیچهیچهیچ ایران؛هیچ پسماندیهیچ دورهیچ راهیچ ریزدهیچ غذاییهیچ کارخانه‌یهیچ کههیچ نستله‌یهیچ نمی