در حال بارگذاری اطلاعات

مطالب مرتبط

عرضه مستقیم محصولات صادراتی نوین زعفران در تهران آغاز شد

مدیرعامل شرکت های دوشه آمل و لارین لبن پارس (آلیما) شخصیت صنعت غذای سال ۱۳۹۶ شد

اهدای تندیس همکار صنعتی برگزیده به شرکت نستله ایران از سوی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

کسب عنوان نخستین واحد سبز لبنیات مازندران، توسط شرکت لبنی دوشه آمل

دریافت تندیس طلایی حقوق مصرف کنندگان توسط «نوین زعفران»

میلکی کاله حامی ریشه کنی هپاتیت تا سال ۱۴۱۰

آذر 1396,13 سرویس خبری مواد غذایی

همه هر روز با کودکانی در سرچهار راه و خیابان مواجه می‌شویم و هر بار با دیدن‌شان غم تلخی در وجودمان تازه می‌شود؛ آری اینها کودکان کار هستند که به علت شرایط زندگی در ریسک بالای ابتلا به انواع بیماریها از جمله هپاتیت‌های ویروسی و  HIV می‌باشند. بطوریکه میتوان گفت حداقل شیوع هپاتیت در کودکان کار و خیابانی دو تا سه برابر جمعیت عادی کشور است.

با توجه به اهمیت شیوع این بیماریها در این قشر آسیب پذیر، شبکه  هپاتیت ایران با همکاری شرکت بهستان دارو، وزارت بهداشت و انجمن حامیان کودکان کار و‌ خیابان اقدام به غربالگری هپاتیت های ویروسی و HIV و نیز تزریق واکسن هپاتیت B به ۴۰۰ کودک کار و خیابانی نموده است.

واحد بستنی کاله با برند میلکی کاله نیز به عنوان اسپانسر با این پروژه تا سال ۱۴۱۰ جهت بهبود وضعیت سلامتی، معیشتی، فرهنگی کودکان کار و در نهایت ساختن جامعه‌ای بدون هپاتیت  گام بر میدارد.

منبع:صنایع غذایی سولیکو

۱۴۱۰۱۴۱۰ تا۱۴۱۰ حامی۱۴۱۰ ریشه۱۴۱۰ سال۱۴۱۰ کاله۱۴۱۰ کنی۱۴۱۰ میلکی۱۴۱۰ هپاتیتتاتا ۱۴۱۰تا حامیتا ریشهتا سالتا کالهتا کنیتا میلکیتا هپاتیتحامیحامی ۱۴۱۰حامی تاحامی ریشهحامی سالحامی کالهحامی کنیحامی میلکیحامی هپاتیتریشهریشه ۱۴۱۰ریشه تاریشه حامیریشه سالریشه کالهریشه کنیریشه میلکیریشه هپاتیتسالسال ۱۴۱۰سال تاسال حامیسال ریشهسال کالهسال کنیسال میلکیسال هپاتیتکالهکاله ۱۴۱۰کاله تاکاله حامیکاله ریشهکاله سالکاله کنیکاله میلکیکاله هپاتیتکنیکنی ۱۴۱۰کنی تاکنی حامیکنی ریشهکنی سالکنی کالهکنی میلکیکنی هپاتیتمیلکیمیلکی ۱۴۱۰میلکی تامیلکی حامیمیلکی ریشهمیلکی سالمیلکی کالهمیلکی کنیمیلکی هپاتیتهپاتیتهپاتیت ۱۴۱۰هپاتیت تاهپاتیت حامیهپاتیت ریشههپاتیت سالهپاتیت کالههپاتیت کنیهپاتیت میلکی