در حال بارگذاری اطلاعات

-

چیکو

شرکت چیکو ایتالیا با داشتن بیش از 50سال تجربه در سیسمونی نوزاد  از شناخته شده ترین برندهای حال حاضر جهان بوده که به کمک بخش تحقیقاتی خود (osservatorio chicco-baby research center) موفق به ساخت و شناخت کامل سبک ها و نیازهای والدین و نوزاد شده و به رشد کودک همراه با شادی کمک کرده است. آنچه که چیکو را...
بیشتر بدانیم ...


مطالب مرتبط

فروش ویژه چیکو در کانال تلگرام

کالسکه و کریر جدید براوو ال ای

راهنمای خرید شیشه شیر بچه

کسب رتبه اول صندلی ماشین نوزادی برای چیکو

آبان 1396,16 سرویس خبری اخبار و رویداد ها

صندلی ماشین قابل تبدیل (نوزادی و کودکی) چیکوموفق به کسب رتبه اول بهترین صندلی ماشین سال 2017 در نظرسنجی BUSINESS INSIDER از نظر راحتی در تمام سنین استفاده ، امنیت فوق العاده ، نصب آسان در خودرو شد.

منبع: اینستاگرم چیکو

اولاول برایاول چیکواول رتبهاول صندلیاول کسباول ماشیناول نوزادیبرایبرای اولبرای چیکوبرای رتبهبرای صندلیبرای کسببرای ماشینبرای نوزادیچیکوچیکو اولچیکو برایچیکو رتبهچیکو صندلیچیکو کسبچیکو ماشینچیکو نوزادیرتبهرتبه اولرتبه برایرتبه چیکورتبه صندلیرتبه کسبرتبه ماشینرتبه نوزادیصندلیصندلی اولصندلی برایصندلی چیکوصندلی رتبهصندلی کسبصندلی ماشینصندلی نوزادیکسبکسب اولکسب برایکسب چیکوکسب رتبهکسب صندلیکسب ماشینکسب نوزادیماشینماشین اولماشین برایماشین چیکوماشین رتبهماشین صندلیماشین کسبماشین نوزادینوزادینوزادی اولنوزادی براینوزادی چیکونوزادی رتبهنوزادی صندلینوزادی کسبنوزادی ماشین