در حال بارگذاری اطلاعات

مطالب مرتبط

نشست مشترک مدیران و معاونان دستگاه های اجرایی کشور به میزبانی بانک ملی

جایگاه نخست شرکت به پرداخت ملت در صنعت پرداخت

پرداخت سود سهام شرکت صنعتی گل گهر از طریق شعب بانک سپه

پرداخت بیش از ٣٩٠ میلیارد ریال تسهیلات حمایتی بانک صادرات ایران به مردم گلستان

انعقاد تفاهمنامه بین بانک ملت و گروه صنعتی گلرنگ

خدمات شبانه روزی بانک سینا برای زائران حسینی(ع) در نقطه صفر مرزی

آبان 1396,17 سرویس خبری بانک و بیمه

بانک سینا به منظور خدمت رسانی بهینه به زائران اربعین حسینی، علاوه بر تمهیداتی که در زمینه ارائه خدمات بانکی به زائران اربعین حسینی(ع) فراهم آورده، به صورت شبانه روزی در نقطه صفر مرزی؛ پذیرای دوستداران حضرت اباعبدالحسین(ع) است.
این بانک با برپایی موکب در نقطه صفر مرزی شلمچه، به صورت شبانه روزی، پذیرای زائران حرم سرور و سالار شهیدان امام حسین(ع) است و علاوه بر اسکان زائرین در محل استقرار موکب، نسبت به توزیع غذا و میان وعده و نیز ارائه خدمات خیاطی و کفاشی به زائران حرم حضرت سید الشهدا(ع) اقدام می کند. این موکب از ابتدای ماه صفر ایجاد شده و تا 28 صفر و زمان بازگشت زائران مستقر خواهد بود.
بانک سینا همچنین از روزهای قبل نسبت به تامین ارز زائران (دینار عراق) به قیمت خرید از طریق صرافی سینا اقدام نموده و شعب این بانک در استان های مرزی کشور و مسیرهای عبور زائران حرم حسینی(ع) نیز به صورت کشیک، خدمات بانکی مورد نیاز زائران را ارائه می دهند. دستگاه های خودپرداز شعب و خارج شعب بانک در این مناطق نیز به صورت مرتب پول گذاری شده و سقف برداشت از خودپردازها نیز تا سقف 5 میلیون ریال افرایش یافته است.
منبع: بانک سینا

بانکبانک برایبانک حسینی(ع)بانک خدماتبانک دربانک روزیبانک زائرانبانک سینابانک شبانهبانک صفربانک مرزیبانک نقطهبرایبرای بانکبرای حسینی(ع)برای خدماتبرای دربرای روزیبرای زائرانبرای سینابرای شبانهبرای صفربرای مرزیبرای نقطهحسینی(ع)حسینی(ع) بانکحسینی(ع) برایحسینی(ع) خدماتحسینی(ع) درحسینی(ع) روزیحسینی(ع) زائرانحسینی(ع) سیناحسینی(ع) شبانهحسینی(ع) صفرحسینی(ع) مرزیحسینی(ع) نقطهخدماتخدمات بانکخدمات برایخدمات حسینی(ع)خدمات درخدمات روزیخدمات زائرانخدمات سیناخدمات شبانهخدمات صفرخدمات مرزیخدمات نقطهدردر بانکدر برایدر حسینی(ع)در خدماتدر روزیدر زائراندر سینادر شبانهدر صفردر مرزیدر نقطهروزیروزی بانکروزی برایروزی حسینی(ع)روزی خدماتروزی درروزی زائرانروزی سیناروزی شبانهروزی صفرروزی مرزیروزی نقطهزائرانزائران بانکزائران برایزائران حسینی(ع)زائران خدماتزائران درزائران روزیزائران سینازائران شبانهزائران صفرزائران مرزیزائران نقطهسیناسینا بانکسینا برایسینا حسینی(ع)سینا خدماتسینا درسینا روزیسینا زائرانسینا شبانهسینا صفرسینا مرزیسینا نقطهشبانهشبانه بانکشبانه برایشبانه حسینی(ع)شبانه خدماتشبانه درشبانه روزیشبانه زائرانشبانه سیناشبانه صفرشبانه مرزیشبانه نقطهصفرصفر بانکصفر برایصفر حسینی(ع)صفر خدماتصفر درصفر روزیصفر زائرانصفر سیناصفر شبانهصفر مرزیصفر نقطهمرزیمرزی بانکمرزی برایمرزی حسینی(ع)مرزی خدماتمرزی درمرزی روزیمرزی زائرانمرزی سینامرزی شبانهمرزی صفرمرزی نقطهنقطهنقطه بانکنقطه براینقطه حسینی(ع)نقطه خدماتنقطه درنقطه روزینقطه زائراننقطه سینانقطه شبانهنقطه صفرنقطه مرزی