در حال بارگذاری اطلاعات

مطالب مرتبط

عرضه مستقیم محصولات صادراتی نوین زعفران در تهران آغاز شد

مدیرعامل شرکت های دوشه آمل و لارین لبن پارس (آلیما) شخصیت صنعت غذای سال ۱۳۹۶ شد

اهدای تندیس همکار صنعتی برگزیده به شرکت نستله ایران از سوی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

کسب عنوان نخستین واحد سبز لبنیات مازندران، توسط شرکت لبنی دوشه آمل

دریافت تندیس طلایی حقوق مصرف کنندگان توسط «نوین زعفران»

اعلام نتایج مسابقه اویلا اولین

آبان 1396,08 سرویس خبری مواد غذایی

قرعه کشی  مسابقه “اویلااولین ”  انجام شد. برای اطلاع از اسامی برندگان این مسابقه و همچنین جوایز این دوره به اینستاگرام اویلا مراجعه نمایید.

منبع: اینستاگرام اویلا

اعلاماعلام اولیناعلام اویلااعلام مسابقهاعلام نتایجاولیناولین اعلاماولین اویلااولین مسابقهاولین نتایجاویلااویلا اعلاماویلا اولیناویلا مسابقهاویلا نتایجمسابقهمسابقه اعلاممسابقه اولینمسابقه اویلامسابقه نتایجنتایجنتایج اعلامنتایج اولیننتایج اویلانتایج مسابقه