در حال بارگذاری اطلاعات

مطالب مرتبط

برگزاری جلسه همکاری بین شرکت صنایع شیر ایران و سازمان فنی حرفه ای

اختصاص جوایز در حوزه محصولات جدید توسط شرکت صنایع شیر ایران

بهره برداری از ۴ طرح بزرگ تولیدی صنایع غذایی شیرین عسل در شبستر

تقدیر از پرسنل نمونه پگاه تهران همزمان با روز جهانی کارگر

بازدید معاون و سخنگوی مدیریت بحران کشور از پالایشگاه غلات زر

دیدار دکتر فضلی و مدیران ارشد بانک ملت شرکت‌های تولیدی

آبان 1396,17 سرویس خبری مواد غذایی

دکتر فضلی و مدیران ارشد بانک ملت از تعدادی از سایت‌های شرکت‌های تولیدی عضو گروه صنعتی گلرنگ دیدار کردند. مدیرعامل گروه صنعتی گلرنگ و مدیران ارشد بانک ملت روز سه شنبه ۱۸ مهرماه ۹۶ از مجموعه صنعت غذایی کورش، مجموعه آرین سلامت سینا و مجموعه ماریناسان دیدار کردند. در این دیدارها که با حضور دکتر اسکندری معاون بانکداری شرکتی و تجاری بانک ملت و عضو هیات مدیره بانک ملت، آقای ابراهیمی مدیر امور اعتباری بانک ملت، خانم آقایی مدیر امور بین‌الملل بانک ملت، آقای جنگجو مدیرکل بانکداری شرکتی بانک ملت، دکتر ابراهیمی معاون مالی ـ اقتصادی گروه صنعتی گلرنگ، مهندس قانعی مدیر تجهیزات منابع مالی گروه صنعتی گلرنگ و جمعی از مدیران بانک ملت و گروه صنعتی گلرنگ برگزار شد، در زمینه افزایش ظرفیت تولید، رفع موانع موجود و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در حوزه‌های تولیدی این شرکت‌ها بحث و تبادل نظر شد. گزارشی از راه‌های رفته و تلاش‌های انجام یافته در مجموعه صنعت غذایی کورش در جهت توسعه و ارتقای کمی و کیفی روغن‌های خوراکی ارائه شد و در ادامه، در زمینه افزایش ظرفیت حداقل ۵۰ درصدی این کارخانه تا سال آینده و دستیابی به سهم اول بازار تا افق ۱۴۰۴ و ورود و توسعه بازارهای جدید در صنعت غذا نظیر صنعت گوشت، توسط این مجموعه مذاکراتی صورت گرفت. لازم به ذکر است مدیران ارشد بانک ملت مجموعا از پنج شرکت گروه صنعتی گلرنگ دیدار کردند که دکتر فضلی در بازدید از سه شرکت حضور داشت. مجموعه‌های صنعت غذایی کورش، آرین سلامت سینا، ماریناسان، پدیده شیمی قرن و ماسترفوده، شرکت‌های مورد بازدید مدیران ارشد بانک ملت بودند.

 

منبع: اویلا

ارشدارشد بانکارشد تولیدیارشد دکترارشد دیدارارشد شرکت‌هایارشد فضلیارشد مدیرانارشد ملتارشد وبانکبانک ارشدبانک تولیدیبانک دکتربانک دیداربانک شرکت‌هایبانک فضلیبانک مدیرانبانک ملتبانک وتولیدیتولیدی ارشدتولیدی بانکتولیدی دکترتولیدی دیدارتولیدی شرکت‌هایتولیدی فضلیتولیدی مدیرانتولیدی ملتتولیدی ودکتردکتر ارشددکتر بانکدکتر تولیدیدکتر دیداردکتر شرکت‌هایدکتر فضلیدکتر مدیراندکتر ملتدکتر ودیداردیدار ارشددیدار بانکدیدار تولیدیدیدار دکتردیدار شرکت‌هایدیدار فضلیدیدار مدیراندیدار ملتدیدار وشرکت‌هایشرکت‌های ارشدشرکت‌های بانکشرکت‌های تولیدیشرکت‌های دکترشرکت‌های دیدارشرکت‌های فضلیشرکت‌های مدیرانشرکت‌های ملتشرکت‌های وفضلیفضلی ارشدفضلی بانکفضلی تولیدیفضلی دکترفضلی دیدارفضلی شرکت‌هایفضلی مدیرانفضلی ملتفضلی ومدیرانمدیران ارشدمدیران بانکمدیران تولیدیمدیران دکترمدیران دیدارمدیران شرکت‌هایمدیران فضلیمدیران ملتمدیران وملتملت ارشدملت بانکملت تولیدیملت دکترملت دیدارملت شرکت‌هایملت فضلیملت مدیرانملت ووو ارشدو بانکو تولیدیو دکترو دیدارو شرکت‌هایو فضلیو مدیرانو ملت