در حال بارگذاری اطلاعات

-

بانک رفاه کارگران

بانک رفاه کارگران به منظور سرمایه گذاری و بهره برداری از وجوه بیمه کارگران با هدف کمک به تامین رفاه و ایجاد تسهیلات لازم برای رفع نیازمندیهای طبقه کارگر در تاریخ 27/5/1339 تشکیل و به ثبت رسید و عملیات خود را از ششم فروردین 1340 با افتتاح شعبه مرکزی در تهران و شعبه اصفهان آغاز کرد.بانک رفاه یک بانک ت...
بیشتر بدانیم ...


مطالب مرتبط

نشست مشترک مدیران و معاونان دستگاه های اجرایی کشور به میزبانی بانک ملی

جایگاه نخست شرکت به پرداخت ملت در صنعت پرداخت

پرداخت سود سهام شرکت صنعتی گل گهر از طریق شعب بانک سپه

پرداخت بیش از ٣٩٠ میلیارد ریال تسهیلات حمایتی بانک صادرات ایران به مردم گلستان

انعقاد تفاهمنامه بین بانک ملت و گروه صنعتی گلرنگ

رتبه هفتم بانک رفاه در فعالیت های ارزی بین بانک های کشور

آبان 1396,10 سرویس خبری اخبار و رویداد ها

سهم بازار و رتبه بانک رفاه کارگران در حوزه عملیاتی ارزی در بین بانک های دولتی و غیر دولتی از 15 در سال 94 به رتبه نهم در پایان سال 95 رسید و در پایان شش ماهه نخست سالجاری با دو پله ارتقاء به رتبه هفتم رسید.
پس از برجام، بانک رفاه با برقراری روابط کارگزاری با بیش از 150 بانک کارگزار در کشورهای مختلف و افتتاح حساب های کارگزاری متعدد، حضور فعالی در بازار های بین المللی داشت که نتیجه آن رشد 2.5 برابری حجم عملیات ارزی بانک رفاه در بخش اعتبارات اسنادی ، پذیرش بروات اسنادی، صدور حوالجات ارزی ، صدور ضمانتنامه های ارزی و اعطای تسهیلات ارزی در سال گذشته و تداوم این روند در سالجاری بوده است.
گفتنی است بانک رفاه آمادگی دارد تا از منابع امضای قراردادهای تامین مالی با بانک های بزرگ در کشورهای کره جنوبی ، چین و اتریش در راستای اعطای تسهیلات ارزی به مشتریان و واجدان شرایط بانک به منظور اجرای طرح های عمرانی، تولیدی و زیر ساختی با همکاری و مشارکت پیمانکاران خارجی بهره برداری کند.

منبع: بانک رفاه

ارزیارزی بانکارزی بینارزی درارزی رتبهارزی رفاهارزی فعالیتارزی کشورارزی هایارزی هفتمبانکبانک ارزیبانک بینبانک دربانک رتبهبانک رفاهبانک فعالیتبانک کشوربانک هایبانک هفتمبینبین ارزیبین بانکبین دربین رتبهبین رفاهبین فعالیتبین کشوربین هایبین هفتمدردر ارزیدر بانکدر بیندر رتبهدر رفاهدر فعالیتدر کشوردر هایدر هفتمرتبهرتبه ارزیرتبه بانکرتبه بینرتبه دررتبه رفاهرتبه فعالیترتبه کشوررتبه هایرتبه هفتمرفاهرفاه ارزیرفاه بانکرفاه بینرفاه دررفاه رتبهرفاه فعالیترفاه کشوررفاه هایرفاه هفتمفعالیتفعالیت ارزیفعالیت بانکفعالیت بینفعالیت درفعالیت رتبهفعالیت رفاهفعالیت کشورفعالیت هایفعالیت هفتمکشورکشور ارزیکشور بانککشور بینکشور درکشور رتبهکشور رفاهکشور فعالیتکشور هایکشور هفتمهایهای ارزیهای بانکهای بینهای درهای رتبههای رفاههای فعالیتهای کشورهای هفتمهفتمهفتم ارزیهفتم بانکهفتم بینهفتم درهفتم رتبههفتم رفاههفتم فعالیتهفتم کشورهفتم های