در حال بارگذاری اطلاعات

-

شاتل

شرکت توسعه مجازی شاتل، بزرگترین شرکت فارسی زبان در زمینه خدمات طراحی و توسعه وب سایت در سطح جهان می باشد. این شرکت با توجه به تجربه چندین ساله و با استفاده از متخصصین حرفه ای خود در کشور کانادا و ایران (که مجموعه ای از بهترین متخصصین در رشته خود را تشکیل می دهند ) هدف اصلی را ارائه بهترین کیفیت کاری...
بیشتر بدانیم ...


مطالب مرتبط

یک قلم هوشمند سند تازه‌ای است که از تجهیزات آیفون جدید منتشر شده است

رنک های جدید هواوی پی20پرو در IFA 2018 باشید

تصاویر رندرهای قاب محافظ آیفون Xs پلاس منتشر شدن

افشا کردن مشخصات فنی سونی اکسپریا xz3 توسط یکی از فروشگاه‌های اینترنتی انگلستان

گوشی هوشمند نوکیا 9 به اسکنر اثر انگشت زیر صفحه نمایش مجهز میشود

پرداخت هزینه ترافیک اینترنت و خدمات تلفن ثابت از طریق تلفن همراه برای کاربران شاتل

آبان 1396,08 سرویس خبری

امکان پرداخت هزینه ترافیک اینترنت و خدمات تلفن ثابت از طریق تلفن همراه برای کاربران شاتل فراهم شد.شرکت شاتل، امکان خرید بسته‌های ترافیک اینترنت و اعتبار سرویس تلفن ثابت را از طریق تلفن همراه برای مشتریان در سراسر کشور فراهم ساخته است.
از این پس، استفاده کنندگان از سرویس اینترنت پرسرعت و خدمات تلفن ثابت شاتل بر بستر ShatelTalk می‌توانند با شماره‌گیری #٧٣٣* (از طریق تلفن همراه) هزینه‌ی بسته‌های ترافیک یا اعتبار تلفن ثابت خود را پرداخت کنند.
همچنین برای کاربران سرویس تلفن ثابت که امکان پرداخت از طریق تلفن همراه را نداشته باشند، پرداخت از طریق سامانه تلفن گویا با شماره‌گیری شماره‌های ۱۵۲۵ و ۰۲۱۹۱۰۰۰۸۸۸ فراهم شده است.

منبع: اینستاگرام شاتل

ازاز اینترنتاز برایاز پرداختاز ترافیکاز تلفناز ثابتاز خدماتاز شاتلاز طریقاز کاربراناز هزینهاز همراه"از واینترنتاینترنت ازاینترنت برایاینترنت پرداختاینترنت ترافیکاینترنت تلفناینترنت ثابتاینترنت خدماتاینترنت شاتلاینترنت طریقاینترنت کاربراناینترنت هزینهاینترنت همراهاینترنت وبرایبرای ازبرای اینترنتبرای پرداختبرای ترافیکبرای تلفنبرای ثابتبرای خدماتبرای شاتلبرای طریقبرای کاربرانبرای هزینهبرای همراهبرای وپرداختپرداخت ازپرداخت اینترنتپرداخت برایپرداخت ترافیکپرداخت تلفنپرداخت ثابتپرداخت خدماتپرداخت شاتلپرداخت طریقپرداخت کاربرانپرداخت هزینهپرداخت همراهپرداخت وترافیکترافیک ازترافیک اینترنتترافیک برایترافیک پرداختترافیک تلفنترافیک ثابتترافیک خدماتترافیک شاتلترافیک طریقترافیک کاربرانترافیک هزینهترافیک همراهترافیک وتلفنتلفن ازتلفن اینترنتتلفن برایتلفن پرداختتلفن ترافیکتلفن ثابتتلفن خدماتتلفن شاتلتلفن طریقتلفن کاربرانتلفن هزینهتلفن همراهتلفن وثابتثابت ازثابت اینترنتثابت برایثابت پرداختثابت ترافیکثابت تلفنثابت خدماتثابت شاتلثابت طریقثابت کاربرانثابت هزینهثابت همراهثابت وخدماتخدمات ازخدمات اینترنتخدمات برایخدمات پرداختخدمات ترافیکخدمات تلفنخدمات ثابتخدمات شاتلخدمات طریقخدمات کاربرانخدمات هزینهخدمات همراهخدمات وشاتلشاتل ازشاتل اینترنتشاتل برایشاتل پرداختشاتل ترافیکشاتل تلفنشاتل ثابتشاتل خدماتشاتل طریقشاتل کاربرانشاتل هزینهشاتل همراهشاتل وطریقطریق ازطریق اینترنتطریق برایطریق پرداختطریق ترافیکطریق تلفنطریق ثابتطریق خدماتطریق شاتلطریق کاربرانطریق هزینهطریق همراهطریق وکاربرانکاربران ازکاربران اینترنتکاربران برایکاربران پرداختکاربران ترافیککاربران تلفنکاربران ثابتکاربران خدماتکاربران شاتلکاربران طریقکاربران هزینهکاربران همراهکاربران وهزینههزینه ازهزینه اینترنتهزینه برایهزینه پرداختهزینه ترافیکهزینه تلفنهزینه ثابتهزینه خدماتهزینه شاتلهزینه طریقهزینه کاربرانهزینه همراههزینه وهمراههمراه اینترنتهمراه برایهمراه پرداختهمراه ترافیکهمراه تلفنهمراه ثابتهمراه خدماتهمراه شاتلهمراه طریقهمراه کاربرانهمراه هزینههمراه وهمراه" ازوو ازو اینترنتو برایو پرداختو ترافیکو تلفنو ثابتو خدماتو شاتلو طریقو کاربرانو هزینهو همراه