در حال بارگذاری اطلاعات

-

مارال چرم

...
بیشتر بدانیم ...


مطالب مرتبط

کانن و فقدان نوآوری در دوربین‌های جدید آن

معرفی بهترین ساعت های هوشمند سال 2017

جشنواره عضویت در خانواده مارال چرم

هدیه پاییزی نوین چرم

بازدید دکتر شریعت مداری از غرفه مارال

حضور مارال چرم در دومین نمایشگاه تخصصی توانمندی های صادرات یایراندر اوکراین_کی یف

مهر 1396,05 سرویس خبری اخبار و رویداد ها

پایتخت اوکراین، کی یف شهریور ماه سال جاری میزبان دومین نمایشگاه تخصصی توانمندی‌های صادراتی ایران بود.مجموعه تولیدی و صادراتی مارال چرم همانند سال گذشته، در این نمایشگاه حضور فعال پیدا کرد و توانست موفقیت های زیادی را از آن خود کند. به دلیل صادرات مارال چرم به کشورهای مختلف، کشور اوکراین خواهان همکاری های مجدد شد.

در این نمایشگاه، پاویون‌های تخصصی این نمایشگاه به صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع‌دستی و گردشگری، ساختمان، صنایع سنگین و خودرو، صنایع غذایی، کشاورزی و دام و طیور، صنایع پزشکی، لوازم منزل و دکوراسیون و صنایع دانش‌بنیان اختصاص داشت.

حضور رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز، دکتر موفق و همچنین مسئولان دیگر ایران و استان البرز، دلگرمی تجار و فعالان اقتصادی در اوکراین بود که همچون سال گذشته، به خوبی صورت گرفت.

در حاشیه این نمایشگاه جلسه تخصصی تجارت با اوکراین و دیدار رودررو بین فعالان اقتصادی دو کشور، برگزار شد.اوکراین پرجمعیت‌ترین کشور اروپاست و امکان صادرات مجدد کالا به کشورهای اروپایی بدون پرداخت هزینه گمرکی در این کشور وجود دارد.اوکراین درسازمان جهانی تجارت نیز عضویت دارد و به دلیل وابستگی آن به محصولات نهایی وحجم بالای واردات در کنار امکان ارسال بار به صورت زمینی، دریایی وهوایی به عنوان کشور میزبان انتخاب شده است.

منبع:ایلنا

اوکراین_کیاوکراین_کی تخصصیاوکراین_کی توانمندیاوکراین_کی چرماوکراین_کی حضوراوکراین_کی دراوکراین_کی دومیناوکراین_کی صادراتاوکراین_کی مارالاوکراین_کی نمایشگاهاوکراین_کی هایاوکراین_کی یایراندراوکراین_کی یفتخصصیتخصصی اوکراین_کیتخصصی توانمندیتخصصی چرمتخصصی حضورتخصصی درتخصصی دومینتخصصی صادراتتخصصی مارالتخصصی نمایشگاهتخصصی هایتخصصی یایراندرتخصصی یفتوانمندیتوانمندی اوکراین_کیتوانمندی تخصصیتوانمندی چرمتوانمندی حضورتوانمندی درتوانمندی دومینتوانمندی صادراتتوانمندی مارالتوانمندی نمایشگاهتوانمندی هایتوانمندی یایراندرتوانمندی یفچرمچرم اوکراین_کیچرم تخصصیچرم توانمندیچرم حضورچرم درچرم دومینچرم صادراتچرم مارالچرم نمایشگاهچرم هایچرم یایراندرچرم یفحضورحضور اوکراین_کیحضور تخصصیحضور توانمندیحضور چرمحضور درحضور دومینحضور صادراتحضور مارالحضور نمایشگاهحضور هایحضور یایراندرحضور یفدردر اوکراین_کیدر تخصصیدر توانمندیدر چرمدر حضوردر دومیندر صادراتدر مارالدر نمایشگاهدر هایدر یایراندردر یفدومیندومین اوکراین_کیدومین تخصصیدومین توانمندیدومین چرمدومین حضوردومین دردومین صادراتدومین مارالدومین نمایشگاهدومین هایدومین یایراندردومین یفصادراتصادرات اوکراین_کیصادرات تخصصیصادرات توانمندیصادرات چرمصادرات حضورصادرات درصادرات دومینصادرات مارالصادرات نمایشگاهصادرات هایصادرات یایراندرصادرات یفمارالمارال اوکراین_کیمارال تخصصیمارال توانمندیمارال چرممارال حضورمارال درمارال دومینمارال صادراتمارال نمایشگاهمارال هایمارال یایراندرمارال یفنمایشگاهنمایشگاه اوکراین_کینمایشگاه تخصصینمایشگاه توانمندینمایشگاه چرمنمایشگاه حضورنمایشگاه درنمایشگاه دومیننمایشگاه صادراتنمایشگاه مارالنمایشگاه هاینمایشگاه یایراندرنمایشگاه یفهایهای اوکراین_کیهای تخصصیهای توانمندیهای چرمهای حضورهای درهای دومینهای صادراتهای مارالهای نمایشگاههای یایراندرهای یفیایراندریایراندر اوکراین_کییایراندر تخصصییایراندر توانمندییایراندر چرمیایراندر حضوریایراندر دریایراندر دومینیایراندر صادراتیایراندر مارالیایراندر نمایشگاهیایراندر هاییایراندر یفیفیف اوکراین_کییف تخصصییف توانمندییف چرمیف حضوریف دریف دومینیف صادراتیف مارالیف نمایشگاهیف هاییف یایراندر