در حال بارگذاری اطلاعات

مطالب مرتبط

تخفیف های پاییزی ایران_ هتل_آنلاین

تصاحب پارس آنلاین توسط های وب

صعود سفیر ایران هتل آنلاین به هشتمین قله مرتفع جهان

نظرسنجی ایران هتل آنلاین

اهدا تندیس طلایی همایش چهره های ماندگاربه ایران هتل آنلاین

شهریور 1396,30 سرویس خبری اخبار و رویداد ها

ایران هتل آنلاین موفق به دریافت نشان زرینی دیگر در حوزه صنعت و تجارت در اجلاس چهره های ماندگار صنعت و تجارت گردید.
این اجلاس با هدف تجلیل و تقدیر از تلاش های فعالان حوزه صنعت و تجارت، با حضور مسئولان عالی رتبه کشوری و اصحاب رسانه در تاریخ 29 شهریور ماه در سالن بین المللی همایش های صدا و سیما برپا گشت.
هیئت ژوری این اجلاس پس از بررسی شاخص های 7 گانه مدیریت همچون رهبری، مدیریت تکنولوژی و …، امتیاز مورد قبول را برای کسب تندیس چهره های ماندگار صنعت و تجارت به ایران هتل اعطا نمود.

منبع: اینستاگرام ایران هتل

آنلاینآنلاین اهداآنلاین ایرانآنلاین تندیسآنلاین چهرهآنلاین طلاییآنلاین ماندگاربهآنلاین هایآنلاین هتلآنلاین همایشاهدااهدا آنلایناهدا ایراناهدا تندیساهدا چهرهاهدا طلاییاهدا ماندگاربهاهدا هایاهدا هتلاهدا همایشایرانایران آنلاینایران اهداایران تندیسایران چهرهایران طلاییایران ماندگاربهایران هایایران هتلایران همایشتندیستندیس آنلاینتندیس اهداتندیس ایرانتندیس چهرهتندیس طلاییتندیس ماندگاربهتندیس هایتندیس هتلتندیس همایشچهرهچهره آنلاینچهره اهداچهره ایرانچهره تندیسچهره طلاییچهره ماندگاربهچهره هایچهره هتلچهره همایشطلاییطلایی آنلاینطلایی اهداطلایی ایرانطلایی تندیسطلایی چهرهطلایی ماندگاربهطلایی هایطلایی هتلطلایی همایشماندگاربهماندگاربه آنلاینماندگاربه اهداماندگاربه ایرانماندگاربه تندیسماندگاربه چهرهماندگاربه طلاییماندگاربه هایماندگاربه هتلماندگاربه همایشهایهای آنلاینهای اهداهای ایرانهای تندیسهای چهرههای طلاییهای ماندگاربههای هتلهای همایشهتلهتل آنلاینهتل اهداهتل ایرانهتل تندیسهتل چهرههتل طلاییهتل ماندگاربههتل هایهتل همایشهمایشهمایش آنلاینهمایش اهداهمایش ایرانهمایش تندیسهمایش چهرههمایش طلاییهمایش ماندگاربههمایش هایهمایش هتل