در حال بارگذاری اطلاعات

-

بانک رفاه کارگران

بانک رفاه کارگران به منظور سرمایه گذاری و بهره برداری از وجوه بیمه کارگران با هدف کمک به تامین رفاه و ایجاد تسهیلات لازم برای رفع نیازمندیهای طبقه کارگر در تاریخ 27/5/1339 تشکیل و به ثبت رسید و عملیات خود را از ششم فروردین 1340 با افتتاح شعبه مرکزی در تهران و شعبه اصفهان آغاز کرد.بانک رفاه یک بانک ت...
بیشتر بدانیم ...


مطالب مرتبط

توسعه خدمت ” تنخواه کارت رفاه “

معرفی جدیدترین سیستم پرداخت پایانه‌های فروش در الکامپ

برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه شرکت به پرداخت ملت با حضور بیش از 98 درصد سهامداران

مراسم تجلیل از بانک ملت در ششمین جشنواره خیرین و واقفین دانشگاه تهران برگزار شد

اهدای جایزه رتبه نخست هشتمین همایش بانک‌داری الکترونیک و نظام‌های پرداخت به مدیرعامل به‌پرداخت ملت

پرداخت بیش از ۲۴ هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه بانک رفاه در طرح ضربتی ازدواج جوانان

شهریور 1396,12 سرویس خبری اخبار و رویداد ها

تا دهم شهریور، بیش از ۲۴ هزار فقره تسهیلات ضربتی قرض‌الحسنه ازدواج در بانک رفاه پرداخت شد. بنابر اعلام بانک رفاه، در اجرای دستورالعمل بانک مرکزی و طرح ضربتی پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، شعب بانک رفاه در سراسر کشور از اول مرداد تا ۱۰ شهریور ماه نسبت به پرداخت این تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط اقدام و ۲۴ هزار و ۴۴۵ فقره تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی پرداخت کرده‌اند.طرح پرداخت ضربتی تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از محل منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها به میزان بیش از ۵۰۰ هزار فقره است و مقرر شده است ۱۰ بانک و یک موسسه اعتباری تا پایان شهریور ماه این تسهیلات را پرداخت کنند.

منبع: ایسنا

۲۴۲۴ از۲۴ ازدواج۲۴ بانک۲۴ بیش۲۴ پرداخت۲۴ تسهیلات۲۴ جوانان۲۴ در۲۴ رفاه۲۴ ضربتی۲۴ طرح۲۴ فقره۲۴ قرض‌الحسنه۲۴ هزارازاز ۲۴از ازدواجاز بانکاز بیشاز پرداختاز تسهیلاتاز جواناناز دراز رفاهاز ضربتیاز طرحاز فقرهاز قرض‌الحسنهاز هزارازدواجازدواج ۲۴ازدواج ازازدواج بانکازدواج بیشازدواج پرداختازدواج تسهیلاتازدواج جوانانازدواج درازدواج رفاهازدواج ضربتیازدواج طرحازدواج فقرهازدواج قرض‌الحسنهازدواج هزاربانکبانک ۲۴بانک ازبانک ازدواجبانک بیشبانک پرداختبانک تسهیلاتبانک جوانانبانک دربانک رفاهبانک ضربتیبانک طرحبانک فقرهبانک قرض‌الحسنهبانک هزاربیشبیش ۲۴بیش ازبیش ازدواجبیش بانکبیش پرداختبیش تسهیلاتبیش جوانانبیش دربیش رفاهبیش ضربتیبیش طرحبیش فقرهبیش قرض‌الحسنهبیش هزارپرداختپرداخت ۲۴پرداخت ازپرداخت ازدواجپرداخت بانکپرداخت بیشپرداخت تسهیلاتپرداخت جوانانپرداخت درپرداخت رفاهپرداخت ضربتیپرداخت طرحپرداخت فقرهپرداخت قرض‌الحسنهپرداخت هزارتسهیلاتتسهیلات ۲۴تسهیلات ازتسهیلات ازدواجتسهیلات بانکتسهیلات بیشتسهیلات پرداختتسهیلات جوانانتسهیلات درتسهیلات رفاهتسهیلات ضربتیتسهیلات طرحتسهیلات فقرهتسهیلات قرض‌الحسنهتسهیلات هزارجوانانجوانان ۲۴جوانان ازجوانان ازدواججوانان بانکجوانان بیشجوانان پرداختجوانان تسهیلاتجوانان درجوانان رفاهجوانان ضربتیجوانان طرحجوانان فقرهجوانان قرض‌الحسنهجوانان هزاردردر ۲۴در ازدر ازدواجدر بانکدر بیشدر پرداختدر تسهیلاتدر جواناندر رفاهدر ضربتیدر طرحدر فقرهدر قرض‌الحسنهدر هزاررفاهرفاه ۲۴رفاه ازرفاه ازدواجرفاه بانکرفاه بیشرفاه پرداخترفاه تسهیلاترفاه جوانانرفاه دررفاه ضربتیرفاه طرحرفاه فقرهرفاه قرض‌الحسنهرفاه هزارضربتیضربتی ۲۴ضربتی ازضربتی ازدواجضربتی بانکضربتی بیشضربتی پرداختضربتی تسهیلاتضربتی جوانانضربتی درضربتی رفاهضربتی طرحضربتی فقرهضربتی قرض‌الحسنهضربتی هزارطرحطرح ۲۴طرح ازطرح ازدواجطرح بانکطرح بیشطرح پرداختطرح تسهیلاتطرح جوانانطرح درطرح رفاهطرح ضربتیطرح فقرهطرح قرض‌الحسنهطرح هزارفقرهفقره ۲۴فقره ازفقره ازدواجفقره بانکفقره بیشفقره پرداختفقره تسهیلاتفقره جوانانفقره درفقره رفاهفقره ضربتیفقره طرحفقره قرض‌الحسنهفقره هزارقرض‌الحسنهقرض‌الحسنه ۲۴قرض‌الحسنه ازقرض‌الحسنه ازدواجقرض‌الحسنه بانکقرض‌الحسنه بیشقرض‌الحسنه پرداختقرض‌الحسنه تسهیلاتقرض‌الحسنه جوانانقرض‌الحسنه درقرض‌الحسنه رفاهقرض‌الحسنه ضربتیقرض‌الحسنه طرحقرض‌الحسنه فقرهقرض‌الحسنه هزارهزارهزار ۲۴هزار ازهزار ازدواجهزار بانکهزار بیشهزار پرداختهزار تسهیلاتهزار جوانانهزار درهزار رفاههزار ضربتیهزار طرحهزار فقرههزار قرض‌الحسنه