در حال بارگذاری اطلاعات

-

چینی - زرین- ایران

بنیان گذار کارخانجات مدرن صنایع چینی زرین ایران جناب آقای مهندس عباسعلی قصاعی متولد سال 1326 در شهرستان نطنز می باشند ایشان در سال 1350 کارگاه چینی سازی پدری خود را با توسعه و بروزرسانی روش های تولید به کارخانه چینی قصاعی نطنز با حدود 50 نفر پرسنل و میزان تولید قابل توجه تبدیل نمودند. در سال 1366 فا...
بیشتر بدانیم ...


مطالب مرتبط

معرفی دستگاه ال جی استایلر (LG Styler)

پیش فروش دو برابر ال جی جی 7 تینکیو نسبت به G6 در سال گذشته

جشنواره ویژه تلویزیون های ال جی

ساعت هوشمند جدید ال جی موفق به کسب تاییدیه FCC‌ شد

همکاری ال جی و BTS در تیزر ویدیویی ال جی G7 تینکیو

حضور چینی زرین ایران در نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی امبینت آلمان

بهمن 1395,06 سرویس خبری

بیستمین مشارکت چینی زرین ایران در نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی امبینت آلمان
صنایع چینی زرین ایران امسال نیز همانند 19 سال گذشته در نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی امبینت آلمان حضور چشمگیری خواهد داشت.

 

منبع: چینی زرین

آلمانآلمان المللیآلمان امبینتآلمان ایرانآلمان بینآلمان چینیآلمان حضورآلمان خانگیآلمان درآلمان زرینآلمان لوازمآلمان نمایشگاهالمللیالمللی آلمانالمللی امبینتالمللی ایرانالمللی بینالمللی چینیالمللی حضورالمللی خانگیالمللی درالمللی زرینالمللی لوازمالمللی نمایشگاهامبینتامبینت آلمانامبینت المللیامبینت ایرانامبینت بینامبینت چینیامبینت حضورامبینت خانگیامبینت درامبینت زرینامبینت لوازمامبینت نمایشگاهایرانایران آلمانایران المللیایران امبینتایران بینایران چینیایران حضورایران خانگیایران درایران زرینایران لوازمایران نمایشگاهبینبین آلمانبین المللیبین امبینتبین ایرانبین چینیبین حضوربین خانگیبین دربین زرینبین لوازمبین نمایشگاهچینیچینی آلمانچینی المللیچینی امبینتچینی ایرانچینی بینچینی حضورچینی خانگیچینی درچینی زرینچینی لوازمچینی نمایشگاهحضورحضور آلمانحضور المللیحضور امبینتحضور ایرانحضور بینحضور چینیحضور خانگیحضور درحضور زرینحضور لوازمحضور نمایشگاهخانگیخانگی آلمانخانگی المللیخانگی امبینتخانگی ایرانخانگی بینخانگی چینیخانگی حضورخانگی درخانگی زرینخانگی لوازمخانگی نمایشگاهدردر آلماندر المللیدر امبینتدر ایراندر بیندر چینیدر حضوردر خانگیدر زریندر لوازمدر نمایشگاهزرینزرین آلمانزرین المللیزرین امبینتزرین ایرانزرین بینزرین چینیزرین حضورزرین خانگیزرین درزرین لوازمزرین نمایشگاهلوازملوازم آلمانلوازم المللیلوازم امبینتلوازم ایرانلوازم بینلوازم چینیلوازم حضورلوازم خانگیلوازم درلوازم زرینلوازم نمایشگاهنمایشگاهنمایشگاه آلماننمایشگاه المللینمایشگاه امبینتنمایشگاه ایراننمایشگاه بیننمایشگاه چینینمایشگاه حضورنمایشگاه خانگینمایشگاه درنمایشگاه زریننمایشگاه لوازم